COWI skal finde løsning for sikring af København og Hvidovre mod stormflod

26.03.2020

COWI skal sammen med Hvidovre Kommune og Københavns Kommune undersøge, hvordan en stormflodsikring af København og Hvidovre placeret i området Kalveboderne bedst og mest bæredygtigt kan udformes.

Hovedstaden står i de kommende år over for en omfattende opgave med at beskytte sig mod oversvømmelser fra havet som følge af stigende havvand og stormfloder. Som led i denne indsats har Københavns Kommune og Hvidovre Komme iværksat et stormflodsprojekt, der skal sikre, at vand ikke trænger ind i områderne ved Kalveboderne og Avedøre Holme ved en stormflod fra syd – og dermed oversvømmer betydelige dele af Hvidovre og København.

Bedste placeringer og sikringstyper skal afdækkes

COWI skal sammen med de to kommuner nu undersøge, hvordan stormflodssikringen bedst og mest bæredygtigt kan realiseres. Det omfatter hele afdækningen af, bl.a. de mest hensigtsmæssige placeringer og hvilke konkrete sikringsløsninger, der skal i spil.

Ulf Kjellerup, projektleder i COWI forklarer:

"Vi starter 'oppe i tragten' og vurderer alle de tekniske, miljø- og naturmæssige samt marine forhold, der vil påvirke mulighederne for bæredygtige løsninger – for derefter at pege på 3-4 mulige veje at gå. Samtidig skal sikkerhed og anlægsøkonomi også være i orden.

"Kalvebodernes naturområde er et Natura 2000-område, og det skal vi naturligvis respektere - måske endda gøre det til en væsentlig del af løsningen. I COWI har vi stor erfaring med etablering af store anlægsarbejder i naturfølsomme områder og, ikke mindst, integrere naturen som en vigtig del af den samlede løsning. Dét er også målet her, hvor vi ydermere vil kigge på, hvordan vi kan bidrage til at få skabt endnu større natur- og rekreative værdier i området", afslutter Ulf Kjellerup.

MERE OM PROJEKTET

Projektet forløber i 2020 og er et led i et tværkommunalt samarbejde igangsat af Hvidovre Kommune og Københavns Kommune med fokus på at etablere en løsning, der skal forhindre oversvømmelser i kommunerne, når vandet stiger ved stormflod fra syd. Projektet har modtaget støtte under et partnerskab, ”Byerne og det stigende havvand”, mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet og finansieres i øvrigt af de to kommuner.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018