Foto: London Array Ltd

COWI styrker sit internationale fokus

20.01.2020

COWI eskalerer ambitionerne på det internationale marked med en række ændringer i organisationen. Rådgivningsvirksomheden vil satse endnu mere massivt på infrastruktur og vindenergi, og på yderligere vækst i Storbritannien og USA. Ændringerne medfører flere skift på COWIs direktørposter.

Urbaniseringen og klimaforandringerne er fortsat de megatrends, der driver markedet i både Skandinavien og globalt. Særligt inden for infrastruktur og vindenergi ser COWI et massivt vækstmarked i de kommende år. Derfor har rådgivningsvirksomheden søsat en række ændringer i organisationen, der skal imødekomme potentialet.

Sektorbaseret tilgang skal øge væksten

Mens det i mange år har været COWIs division for Broer, marine konstruktioner og tunneller (BTM), der har opbygget COWIs internationale position, vil virksomheden fremadrettet tilgå markedet sektorbaseret frem for via kerneydelser. Lars-Peter Søbye, administrerende direktør i COWI, forklarer:

"Med ikoniske broer, komplekse offshoreanlæg og innovative metroer og tunneler har COWIs BTM-forretning i allerhøjeste grad været afgørende for, at COWI har markeret sig på verdenskortet, og at vi i dag kan bryste os af at være blandt de bedste på globalt plan inden for disse områder.

Fælles for de massive projekter, vi er involveret i – hvad enten det er herhjemme i Skandinavien, i USA eller Sydøstasien – er dog, at de hele tiden bliver større, mere komplekse, og breder sig på tværs af forskellige sektorer. Derfor har vi nu valgt at omorganisere BTM under COWI International, der skal kombinere vores kompetencer på tværs, primært inden for infrastruktur og vindenergi. Ved en sektorbaseret og helhedsorienteret tilgang er det ambitionen, at vi kan øge væksten internationalt, ikke mindst i USA og Storbritannien – og samtidig fastholde og udvikle vores stærke position inden for bl.a. broer."

Flere skift på direktørposterne

Ændringerne træder i kraft pr. 1. februar 2020 og betyder, at flere direktører i COWI skifter roller. Michael Bindseil, der indtil nu har været direktør for COWIs danske forretning, bliver den nye direktør for COWI International. Michaels afløser bliver Henrik Winther, der kommer fra en rolle som divisionschef for Transport og byudvikling i COWIs norske forretning. Endelig skal den hidtidige direktør for COWIs BTM-division, Lars Hauge, stå i front for strategisk projektledelse som kernedisciplin samt drive en række af COWIs største infrastrukturprojekter, herunder Femern Bælt-forbindelsen.

COWIs nye organisation per 1. februar 2020

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018