COWI vinder opgaver i næste analysefase for placeringen af en fast Kattegatforbindelse

03.06.2020

Det største infrastrukturprojekt på tegnebrættet nogensinde i Danmark er nu ét skridt nærmere en realisering. I kølvandet på første fase af forundersøgelsen til en fast Kattegatforbindelse skal COWI nu være med til at udarbejde et mere detaljeret beslutningsgrundlag for, hvor Kattegatforbindelsen bedst kan etableres både på land og over hav. Opgaverne udføres for Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Sund & Bælt.

Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark, som i dag primært foregår via Storebæltsforbindelsen og Fyn, er steget markant de senere år. Her kan etableringen af en fast Kattegatforbindelse være med til at styrke mobiliteten, øge forsyningssikkerheden og gøre det hurtigere at rejse mellem Danmarks to største byer, København og Århus.

Beslutningsgrundlag for videre politisk drøftelse

I marts i år afleverede COWI resultaterne af forundersøgelsens første analysefase. Her undersøgte COWI mulighederne for en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ad forskellige korridorer fra Midtsjælland til Århus via Samsø.

Nu har COWI vundet opgaver i næste analysefase, hvor antallet af mulige korridorer gerne skal indsnævres. For Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal COWI både i forhold til teknik og miljø vurdere de mulige korridorer for vej- og jernbaneanlæg i Jylland og på Sjælland. Og for Sund & Bælt skal COWI undersøge de tekniske løsninger imellem Sjællands og Jyllands kyster, inklusive korridorer via Sjællands Odde.

Formålet er at afveje fordele og ulemper ved de forskellige korridorer og tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for den politiske drøftelse om det videre forløb, herunder om Kattegatprojektet skal fortsætte til en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet).

Fokus på teknik, miljø og natur

På land skal COWI undersøge, hvordan Kattegatforbindelsen blandt andet kan påvirke naturområder, landskab, mennesker og bysamfund. Det er en opgave, der involverer et tværfagligt team i COWI med Dorte Petersen som projektleder. Hun forklarer:

”Vi skal vurdere og beskrive konsekvenserne i de mulige korridorer ud fra både et teknisk, miljø- og naturmæssigt perspektiv. Og se på hvordan vej og jernbane placeres mest hensigtsmæssigt, hvordan vi kan koble Kattegatforbindelsen til eksisterende infrastruktur, og hvordan den korteste rejsetid opnås. Udover at være et enormt infrastrukturprojekt, der skal kunne realiseres rent teknisk, handler det også om at evaluere og reducere eventuelle negative indvirkninger af en fast Kattegatforbindelse på miljø og lokalsamfund,” fortæller Dorte Petersen.

En bro, tunnel eller begge dele

Med Peter Reinholdt i spidsen skal COWI også være med til at afdække de bedst egnede korridorer og tekniske løsninger over Kattegat fra Sjælland til Jylland:

”Vi skal arbejde med optimering og blandt andet se på, om en bro, en tunnel eller en kombination heraf er den bedste løsning. Og vi skal vurdere, hvilken betydning de geotekniske forhold har for de anlægstekniske og konstruktive løsninger, samt hvordan en fast Kattegatforbindelse kan påvirke sejladsen i området. Alt sammen til brug for en samlet afvejning af fordele og ulemper ved de mulige korridorer,” afslutter Peter Reinholdt.

Fakta om projektet

Anden analysefase af forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse begyndte foråret 2020 og løber frem til udgangen af 2021.

Opgaven med landanlæg udføres for Vejdirektoratet sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor de anlægstekniske undersøgelser kyst-til-kyst har Sund & Bælt som ordregiver.

COWI har arkitektfirmaerne Dissing+Weitling samt Hasløv & Kjærsgaard med som underrådgivere.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018