COWI vinder rådgiverudbud på sidste etape af Kalundborgmotorvejen

02.03.2022

Vejdirektoratet har netop underskrevet kontrakt med COWI A/S som totalrådgiver til projektet om anlæg af den tredje – og sidste - etape af Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Kalundborg. Når strækningen står færdig, vil der fremover være motorvej hele vejen fra Kalundborg til hovedstadsområdet.

Inden byggeriet af tredje og sidste etape af Kalundborgmotorvejen i Nordvestsjælland går i gang, bliver miljøkonsekvensvurderingen til projektet fra 2012 opdateret, projektet bliver detailprojekteret, og Vejdirektoratet skal finde de rette entreprenører til at udføre arbejdet.

De opgaver har Vejdirektoratet netop besluttet, at COWI A/S skal hjælpe med som totalrådgiver på projektet.

Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, siger:

”Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med COWI A/S og til at komme videre med arbejdet med at anlægge den sidste del af Kalundborgmotorvejen, som er vigtig for håndteringen af den fremtidige trafikvækst og samfundsudvikling i Kalundborg og Holbæk i Nordvestsjælland. Vi modtog en række kvalificerede bud på opgaven, og med COWI A/S har vi fundet en god samarbejdspartner til at fuldføre Kalundborgmotorvejen.”

I alt fire rådgivere – alle fra Danmark - viste interesse for opgaven. COWI A/S løb med sejren, da virksomheden havde den bedste kombination af pris og organisations- og opgavebeskrivelse.

Regionsdirektør Laila Krytz, COWI A/S, siger:

”Vi glæder os utrolig meget til at bidrage til implementeringen af dette længe ventede projekt, som både lokalt og regionalt har en stor betydning. Kalundborgmotorvejens Etape 3 giver bedre mobilitet for både pendlere og virksomhederne og har derfor stor samfundsmæssig effekt. Jeg glæder mig til som projektleder at stå i spidsen for COWIs projekthold og ser frem til samarbejdet med Vejdirektoratet på denne fagligt meget spændende opgave.”

Som en af de første arbejdsopgaver skal COWI det kommende forår gennemføre nye feltundersøgelser på strækningen fra Regstrup til Kalundborg. Feltundersøgelserne skal blandt andet kortlægge plante- og dyrelivet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet. Det sker som en del af opdateringen af den miljøkonsekvensvurderingen fra 2012.

Det bliver også COWI A/S’ opgave at lave skitse- og detailprojektering af den nye motorvej og udarbejde udbudsmateriale for de enkelte entrepriser. Derudover skal de stå for fagtilsyn.

Rådgiveraftalen løber til og med udgangen af 2029, og det er umiddelbart planen, at anlægsarbejderne begynder omkring 2024/2025, og at den sidste etape af Kalundborgmotorvejen kan åbne i 2028.

Fakta om projektet

Kalundborgmotorvejens tredje etape løber over en 28 kilometer lang strækning mellem Regstrup og Kalundborg, hvor den eksisterende landevej mellem Regstrup og Svebølle bliver opgraderet og udbygget til motorvej. På den sidste del af vejen mellem Svebølle og Kalundborg bliver der anlagt cirka 9 kilometer ny motorvej.

Anlæg af Kalundborgmotorvejen er en del af ”Infrastrukturplan 2035”, og af den fremgår det, at den eksisterende miljøkonsekvensvurdering af strækningen fra 2012 skal opdateres. Folketinget skal derefter vedtage en anlægslov, og der skal ske en detailprojektering af anlægget og en ekspropriationsforretning, før det egentlige anlægsprojekt begynder. Detailprojektering og ekspropriation kan tage omkring to år, mens der er en forventning om, at anlæg af motorvejen tager cirka fire år.

Kalundborgmotorvejens 1. etape åbnede i 2013 på strækningen mellem Elverdam og Kvanløse. Motorvejens 2. etape, som bestod af en 6,5 kilometer lang strækning syd om Regstrup mellem Kvanløse og Dramstrup, åbnede for trafik i efteråret 2019.

Projektet med den tredje etape af Kalundborgmotorvejen har en forventet anlægsudgift på knap 1,9 milliarder kroner.

Kontakt

Laila Krytz
Business Development Director
Roads and Landscape, Denmark

Tel: +45 56401317