COWI vinder stor ordre for kinesisk energimastodont

Den kinesiske energimastodont Huaneng Power International har valgt COWI til at designe en fjernvarmeakkumulatortank på et af sine kulfyrede kraftværker. Projektet er en udløber af et dansk-kinesisk samarbejde og et vigtigt skridt på vejen til renere energiproduktion i Kina.

23.08.2017

Kina har skruet væsentligt op for udvindingen af grøn energi og har brug for øget fleksibilitet på sine kraftværker for bedre at kunne udnytte energien fra bl.a. sol og vind. Det skal blandt andet ske ved hjælp af integration af fjernvarmeteknologi på de eksisterende kulkraftværker.

COWI har mange års erfaring på området og har netop vundet en vigtig kontrakt for en af de største kinesiske energiproducenter, Huaneng Power International Kina, der har en kraftværkskapacitet på ca. 70.000 MW, fordelt på anlæg i 21 provinser.

COWIs opgave består blandt andet i at lave det overordnede design og følge op på idriftsættelsen af en fjernvarmeakkumulatortank på et af Huaneng Power Internationals kulfyrede kraftværker.

"Projektet bliver ét blandt 22 demonstrationsanlæg i Kina, som skal være foregangseksempler på en renere energiproduktion, og derfor vil der også være stor opmærksomhed omkring det. Det er en gylden mulighed for at positionere COWI yderligere på det kinesiske marked – hvor den danske energisektor står stærkt med solid knowhow inden for kraftværksteknologi,", siger Brian Seeberg, director i COWIs energidivision.

Politisk samarbejde baner vejen for grøn omstilling

Det er meget usædvanligt, at et europæisk selskab får en aftale direkte med en kinesisk kunde. Og Brian Seeberg lægger da heller ikke skjul på, at det i høj grad skyldes den danske regerings og Energistyrelsens indsats for at understøtte den danske energisektors eksportmuligheder:

"Aftalen om et øget samarbejde inden for netop kraftværksfleksibilitet, som den danske og kinesiske regering underskrev i 2016 – og som Energistyrelsen i mange år har arbejdet for at realisere – har uden tvivl åbnet døre for os," siger Brian Seeberg.

COWI er blandt andet blevet inviteret som taler ved en række konferencer.

"Det er en af grundene til, at det er lykkedes os at komme 'helt tæt' på en tung aktør som Huaneng Power International, der er blandt de fem største kraftværksselskaber i Kina – og dermed også blandt de største i hele verden," siger Brian Seeberg og understreger, at de internationale samarbejder mellem private og offentlige aktører er afgørende for at kunne realisere en grøn omstilling.  

Kraftværket ligger i byen Dandong ved grænsen mellem Kina og Nordkorea. Det består af to kulfyrede kraftværksblokke, der forsyner et større fjernvarmeområde med varme.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018