COWI vokser i kernemarkeder og øger bundlinjen markant

01.03.2019

Takket være en række strategiske tiltag øger COWI omsætningen for 15. år i træk og løfter indtjeningen markant. En solid ordrebog, stærke kunderelationer og opkøbet af Arkitema Architects skaber forventninger om yderligere vækst.

COWI kan se tilbage på endnu et år med stærke resultater på alle vigtige parametre:

Med en omsætning på 6.203 millioner DKK skabte rådgivningsvirksomheden vækst for 15. år i træk. Herudover leverede COWI et resultat fra den primære drift før afskrivninger (EBITDA) på 487 millioner DKK, svarende til en EBITDA-margin på 7,8 procent. Driftsresultatet (EBIT) er steget med 10 procent til 295 millioner DKK. Det svarer til en EBIT-margin på 4,8 procent. Endelig opnåede COWI et cash flow på 354 millioner DKK.

Stærk eksekvering og rekordhøjt medarbejderengagement

Administrerende direktør Lars-Peter Søbye glæder sig over fremgangen, som han begrunder med strategiske valg, stærke kunderelationer og fokus på medarbejderne:

"Halvvejs inde i vores strategiperiode er det meget positivt at konstatere, at vores benhårde prioritering af kernemarkeder i blandt andet Skandinavien og Storbritannien bærer frugt.

Desuden lykkes vi med at bygge dybe, langvarige relationer til kunderne, hvilket er helt afgørende - især i et marked præget af politisk usikkerhed og ustabile finansielle markeder. Hele 95 procent af vores omsætning i 2018 kom således fra kunder, vi har arbejdet med i flere år.

Når det gælder konkrete projekter, vandt vi blandt andet detailprojekteringen af hele transportsystemet på Ring 3-letbanen. Herudover er vi nu gået ind i anden fase af Norges største infrastrukturprojekt i 20 år, metrostrækningen Fornebubanen i Oslo - takket være vores gode kundesamarbejde på første del af projektet," siger Lars-Peter Søbye.

Han giver æren for succesen til medarbejderne. Netop medarbejderne får særligt fokus i disse år:

"Kampen om de dygtige medarbejdere er intensiveret. Derfor har vi også i 2018 iværksat nye talentprogrammer, investeret i udvikling af vores ledere, oprettet forløb med sommerpraktik og andre initiativer for at tiltrække og fastholde talenter. Vi har det højeste niveau af engagement blandt medarbejderne nogensinde, og vi går yderligere frem i målinger af både studerendes og professionelles vurdering af arbejdsgiverne i Danmark – til henholdsvis en 4.- og 3.-plads", siger han.

Opkøb giver yderligere brændstof til væksten

2018 sluttede med opkøbet af Danmarks største arkitektvirksomhed, Arkitema Architects.

"Det er en historisk milepæl for COWI, og en helt ny arena, der åbner sig, da vi nu kan levere endnu flere innovative løsninger, blandt andet i integreret design, til vores kunder. Jeg er ikke i tvivl om, at opkøbet vil give yderligere brændstof til vores vækst i de kommende år", siger Lars-Peter Søbye.

Nordamerika og Norge gunstige vækstmarkeder

I det kommende år kommer især Nordamerika og Norge i fokus som særligt gunstige vækstmarkeder inden for infrastruktur:

"Mange steder i Nordamerika er der et massivt behov for renovering af infrastrukturen, hvorfor det er tvingende nødvendigt at investere i forbedringer i de kommende år. Det er et lovende marked for sådan nogle som os, der har været der i mange år, og som har spidskompetencer inden for netop infrastruktur. Derfor er vi også på udkig efter yderligere opkøb her i det kommende år," uddyber Lars-Peter Søbye.

"Når det gælder Norge, har politikerne besluttet at investere knap 60 milliarder DKK i infrastruktur – årligt! – i de kommende år. Det er et stabilt marked med ordnede forhold, hvor vi har opbygget gode, tætte relationer til store kunder og samarbejdspartnere. Desuden bruger vi vores kompetencer på tværs af hele Skandinavien, ligesom vi gør stadig mere brug af vores dygtige kolleger i Indien til især designdelen af vores projekter over hele kloden."

Lars-Peter forventer i øvrigt, at markedet i 2019 kommer til at ligne 2018:

"Der vil fortsat være usikkerhed, når det gælder den storpolitiske udvikling og de finansielle markeder. Men vi forventer også, at den globale økonomi vil vokse, og vi ser fortsat masser af muligheder for vækst i vores kernemarkeder."

Eksempler på nye store projekter i 2018

Danmark:

 • Høje Taastrup: Projektering af Fremtidens Rådhus i den nye bydel Høje Taastrup C
 • Ring 3-letbanen: Detailprojektering af hele transportsystemet
 • Kronløbsøen i Nordhavnen: Udvikling af de konceptuelle faser
 • Aalborg: Projektering af Danmarks første højklassede BRT-busforbindelse (Bus Rapid Transit)

Sverige:

 • Helsingborg: Projektering af anlæg til genanvendelse af fosfor for Easymining
 • Göteborg: Projektering af installationerne i Nordens kommende højeste bygning, Karlatornet
 • Stockholm: Miljøcertificering af Stockholms Centralstation

Norge:

 • Bjørnafjorden, Hordaland: Udvikling af konceptløsninger for den kommende flydebro over Bjørnafjorden (en del af Statens Vegvesens storstilede E39-infrastrukturprojekt)
 • Tromsø: Projektering af Tromsøs nye museum, der bliver et vartegn for byen
 • Oslo: COWI har som del af et konsortium vundet udviklingen af konceptet for det nye Aker sygehus
 • National rammeaftale: Rådgiver for det norske statsejede flyselskab Avinor på alle selskabets lufthavne i landet

Internationalt:

 • Island: Udvikling af masterplan for Islands største lufthavn, Keflavik International Airport
 • Indien: Detailprojektering af Mumbai Trans Harbour Link, som bliver den største bro over vand i Indien.
 • Taiwan: Detailprojektering af fundamentet for en ny offshore vindmøllepark i Changua

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018