COWI leverer betydelig vækst på top- og bundlinje

COWI leverede i 2016 en betydelig vækst i omsætning, driftsresultat og pengestrøm. Med store projekter i ordrebogen, en yderligere styrkelse af vores tilstedeværelse på kernemarkederne samt udsigterne til fortsatte investeringer i infrastruktur i Skandinavien og på eksportmarkederne er forventningerne til næste år positive.

02.03.2017

COWIs nye vækststrategi One Step Ahead, som blev lanceret i begyndelsen af 2016, har givet resultater på både top-og bundlinjen:
I 2016 havde COWI en omsætning på 5.939 millioner DKK, som svarer til en stigning på seks procent i forhold til 2015. Desuden opnåede COWI et driftsresultat på 231 millioner DKK, som også er en betydelig forbedring i forhold til 2015, nemlig en stigning på 27 procent. Endelig blev COWIs pengestrøm mere end fordoblet til 228 millioner DKK.

Lars-Peter Søbye, CEO i COWI, er meget tilfreds med resultaterne:

"Vores omsætning er steget for 12. år i træk. Vi nåede også vores mål for indtjeningen og forbedrede vores pengestrøm betydeligt. Det giver os den finansielle styrke og fleksibilitet, vi har brug for til at udvikle vores forretning endnu mere. Det beviser, at vi har lagt den rigtige strategi for COWI, og at vi har truffet de rigtige valg med hensyn til markeder og sektorer."

Urbanisering driver markedet

Den intensive urbanisering og byudvikling i Skandinavien og andre dele af verden vil stadig være den markedstendens, som vil drive væksten i COWI.

"Projekterne bliver hele tiden større og mere komplekse. De store byudviklingsprojekter, som ser dagens lys i disse år, kræver en helhedsorienteret tilgang og mange tværfaglige kompetencer. Det er det, der driver efterspørgslen efter vores løsninger, navnlig inden for infrastruktur, men også vores andre kernekompetencer: energi, vand og miljø samt bygninger," siger Larts-Peter Søbye og fortsætter:

"Når vi påtager os så store projekter, er det afgørende, at vi hurtigt kan sammensætte et team med de rette kompetencer på tværs af sektorer og geografi. Derfor har det haft høj prioritet for os at identificere og udnytte synergier på tværs af organisationen i det første år af vores nye strategis levetid. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at skabe den ramme og kultur, der gør, at vi kan agere som One COWI på markedet," siger Lars-Peter Søbye.

Det er efter hans mening den vigtigste grund til, at COWI vandt prestigeprojekter i 2016: ombygningen af den gamle postterminalgrund "Posten" i København, Västlänken i Gøteborg, Sverige, European Spallation Source i Lund, Sverige, og Lower Thames Crossing i London, Storbritannien.    

Positive forventninger til de kommende år

Trods væsentlige politiske begivenheder, især i Storbritannien og USA, som fortsat vil give anledning til usikkerhed globalt, forventer COWI, at 2017 også vil blive et år med vækst:

"I 2016 styrkede vi vores tilstedeværelse yderligere på vores geografiske kernemarkeder – Skandinavien, Storbritannien og Nordamerika. I lyset af de massive investeringer i infrastruktur – aktuelle så vel som annoncerede fremtidige – forventer vi fortsat vækst i 2017. Vi har allerede en robust ordrebog med store projekter, der skal udføres i de kommende år efter planen."

Nye store projekter i 2016

I Danmark vandt COWI kontrakten om rådgivning for det samlede byggeri på den gamle postterminalgrund ved Københavns Hovedbanegård – et af de mest markante byudviklingsprojekter i København i nyere tid.

COWI vandt også projekteringen af Danmarks største skybrudstunnel i det nordlige København og fik flere store rammeaftaler i hus med DONG Energy om varmekraft. COWI blev også valgt som hovedrådgiver for byggeledelsen af Steno Diabetes Center på Herlev Hospital og vandt kontrakten om byggeledelse af Nyt Hospital Glostrups neurorehabiliteringafdeling. Desuden vandt COWI projekteringen af det 22.000 m² store finger E-projekt i Københavns Lufthavn.

I Sverige vandt COWI det store infrastrukturprojekt Västlänken i Gøteborg, som omfatter anlæg af en underjordisk station og en jernbanetunnel. Endvidere vandt COWI projekteringen af hovedbygningen til det banebrydende videnskabelige anlæg European Spallation Source i Lund og kontrakten om rådgivning til det enestående ICEHOTEL nord for polarcirklen.

I Norge vandt COWI blandt andet to vigtige projekteringskontrakter: projektering af luftvåbenets nye kampflybase i Evenes og det norske politis beredskabscenter.

Uden for Skandinavien vandt COWI kontrakterne for teknisk rådgivning for henholdsvis den nye Lower Thames Crossing i London og det store broprojekt Cebu-Cordova Link Expressway i Filippinerne.

COWI vandt også projekteringen af fundamenterne til Taiwans første havvindmøllepark, Formosa 1 Offshore Wind Farms, samt en stor kontrakt for byggeledelsesrådgivning i Jordan vedrørende implementering af landets største vindmøllepark. Desuden blev COWI valgt som hovedrådgiver på det største affaldshåndteringsprojekt nogensinde i Egypten.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018