Dette indlæg er oprindeligt publiceret i EnergiWatch d. 22. april 2021.

Jeppe Grue, teknisk chef for grønne brændstoffer og energi, Danmark

DEBAT: Rammebetingelser for investeringer i Power-to-X skal på plads – og det haster

18.06.2021

Der skal fart på udviklingen af Power-to-X, hvis vi skal nå Danmarks klimamål i 2030 og gribe muligheden for at skabe et grønt erhvervseventyr. Det kræver, at de langsigtede rammer for investeringer i Power-to-X kommer på plads, og at vi hurtigt formår at skabe et attraktivt klima for private investorer, skriver Jeppe Grue, teknisk chef for grønne brændstoffer og termisk energi i Cowi.

Grøn brint og Power-to-X (PTX) forventes i de kommende år at spille en nøglerolle i den grønne omstilling. Først og fremmest i de dele af industrien og transportsektoren, som ikke kan elektrificeres direkte.

Faktisk peger både erhvervslivets klimapartnerskaber og regeringens eget klimaprogram på, at PTX-løsninger er en forudsætning for, at vi overhovedet kan nå Danmarks klimamål i 2030. Men der vurderes samtidig at være et investeringsbehov på omtrent 30 mia. kr. frem mod 2030 alene i PTX-anlæg og produktion for at opfylde målet. Dertil kommer yderligere investeringer i produktion af grøn energi, hele infrastrukturen omkring PTX og supplerende teknologier som CO2-fangst og -lagring.

Heldigvis er PTX-teknologierne klar, og i Cowi arbejder vi allerede med forskellige teknologiske løsninger i de projekter, vi er involveret i; F.eks. Green Fuels for Denmark med Ørsted, Københavns Lufthavn, Mærsk m.fl. og Aalborg Portlands GreenCem-projekt. Men udfordringen er at få teknologierne realiseret igennem hele værdikæden i stor skala og at få koblet PTX-projekter til resten af energisystemet. Blandt andet fordi at markedet for PTX endnu ikke er tilstrækkeligt modnet og fordi, at der fortsat er uklarhed om de regulatoriske rammer.

10.000 milliarder euro i 2050

Her er der grund til at sætte ind, for potentialet er enormt: Frem mod 2030 skønnes PTX at kunne bidrage til at reducere helt op til 3,5 mio. ton CO2 alene i Danmark, og på verdensplan forventes markedet for grøn brint at vokse fra knap 0,8 mia. euro i 2020 til 2.800 mia. euro i 2030 – og hele 10.000 mia. euro i 2050.

Formår vi fra dansk side at udnytte vores grønne styrkepositioner og blive et foregangsland for udviklingen af PTX, kan der vente et grønt erhvervseventyr lige om hjørnet. Men det kræver, at vi sætter fart på udviklingen her og nu. Og at vi får kickstartet investeringer i PTX-anlæg og -teknologier på dansk grund.

Ellers risikerer vi at andre lande - med ambitiøse strategier og dedikeret støtte til grøn brint og PTX - rykker hurtigere, og i værste fald helt overtager store dele af produktionen. Her skal vi som samfund meget hurtigt træffe et valg: Vil vi alene eksportere grøn strøm, og lade andre lande forædle den til PTX-produkter? Eller skal vi gå forrest ved at gøre det attraktivt at investere i danske PTX-anlæg og -teknologier, så vi selv kan producere omkostningseffektive grønne brændstoffer til f.eks. vores lastbiler, skibe og fly, og grøn kunstgødning til landbruget? Her er blandt andet CIP gået forrest med planer om at bygge Europas største PTX-anlæg for grøn ammoniak.

Hvis vi vil være foregangsland, kræver det nemlig, at både virksomheder, investorer og politikere på kort sigt beslutter at gå sammen om at løfte de danske PTX-investeringer for i fællesskab at høste gevinster for klima og arbejdspladser senere. Her kommer vi ikke udenom, at investorerne får brug for støtte og tilskyndelse, der gør det attraktivt at investere i de danske projekter. Vi kan med fordel sætte ind på tre områder:

Pris, sikkerhed og regulering

Prisen skal ned. Lige nu er PTX-produkter ikke konkurrencedygtige med de fossile alternativer. Derfor skal der arbejdes målrettet for at få reduceret omkostningerne. På kort sigt gennem dedikeret statslig støtte, der kan få projekter op i skala, så prisen presses ned. Sker det ikke, flyder investeringerne andre steder hen.

Skab sikkerhed for producent og aftager. Både producenter og forbrugere skal have tillid til, at de i fremtiden kan afsætte og aftage PTX-produkter. Det kræver tæt koordinering på tværs af værdikæder og mellem producenter og forbrugere – ikke mindst for at minimere investorernes risici. Det gøres bedst ved, at staten aktivt støtter værdikædeprojekter, der netop inddrager aktører i alle led i hele værdikæden, så der skabes sikkerhed for både producenter og forbrugere.

Brug regulering klogt. F.eks. med krav om erstatning af fossilt brændstof med fortrængnings- og iblandingskrav, eller krav til grøn transport i offentlige udbud. Langsigtet regulering som fremmer grønne valg af PTX-produkter - uden at sætte konkurrenceevnen over styr og sende produktion og arbejdspladser til udlandet - vil skabe et nødvendigt pres på at få teknologien ud at virke i stor skala.

Alle disse tiltag kan relativt hurtigt indføres i Danmark og vil her og nu kunne skabe et attraktivt klima for investeringer i PTX. Men det kræver, at de langsigtede rammer for investeringer i PTX snart kommer på plads.

Kontakt

Jeppe Grue
Technical director
Green Fuels & Energy, Denmark

Tel: +45 56408734