Det største europæiske kortlægningsprojekt bliver snart sat i gang

07.03.2018

COWI er blevet tildelt en rammekontrakt vedrørende udførelse af luftbåren laserscanning af ca. 75 % af Sverige over de næste 2-5 år. Dette projekt vil være det største af sin art i Europa. Projektet er igangsat på foranledning af skovindustrien, der har anmodet om opdaterede laserdata til sin forvaltning og planlægning.

Mere end halvdelen af Sverige er dækket af skov, og skovindustrien er afhængig af at have opdaterede laserdata for at kunne foretage beregninger af høj kvalitet af tømmervolumen, vækst og andre parametre for forvaltning og udvikling af de svenske skove.

For at kunne opfylde disse krav har den svenske regering og skovsektoren sammen igangsat et stort kortlægningsprojekt, der dækker et areal på 350.000 km². Dette omfatter det meste af Sveriges landområde bortset fra den nordlige bjergkæde.

Stort projekt, store udfordringer

Selvom COWI har udført flere nationale scanninger af både Danmark og Litauen, udgør Sverige en langt større udfordring, forklarer market director of mapping & surveying i COWI, Steen Davidsen:

“I Europa er Sverige ret enestående, da landet strækker sig langt mod nord med store afstande. Oppe nordpå er der længere mellem lufthavnene, og hårdt vejr kan påvirke laserscanningssensorerne," siger han.

De luftbårne sensorer kan fungere både dag og nat men ikke i regnvejr, sne, tåge eller lavthængende skyer, da flyene med laserscanningssensorerne flyver mere end to kilometer over jorden.

Fokus på sikkerhed

Udfordringerne ved et projekt i denne størrelsesorden findes ikke kun i luften.

"Der er meget strenge krav til datasikkerhed. Alle involverede personer med adgang til data skal godkendes af de svenske sikkerhedsmyndigheder,” forklarer market manager hos COWI Mapping i Sverige, Hans Strandberg.

Derudover må de registrerede data ikke forlade landet, og al behandling skal finde sted på særlige kontorer med et lukket IT-miljø og ingen online-adgang.

Ny landsdækkende laserscanning af Sverige

  • COWI har vundet en toårig rammekontrakt, der starter i år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år. Den har en potentiel samlet ordreværdi på 70-100 millioner SEK.
  • Projektet er finansieret delvist af den svenske stat via Skogsstyrelsen og Lantmäteriet og delvist af den svenske skovsektor.
  • Projektet vil dække et areal på ca. 350.000 km² (mål om 70.000 km² pr. år). Dette omfatter det meste af Sveriges landområde bortset fra den nordlige bjergkæde.
  • To fly og sensorer vil blive stillet til rådighed for projektet i de første to år.

Kontakt

Simon Musäus
Senior Vice President
Division Management, Denmark

Tel: +45 41760233