Photo: Arkitema Architects for NærHeden P/S

Digitale løsninger sætter strøm til bæredygtig bydel

En fremtidsorienteret by kræver en stærk digital infrastruktur. Det står derfor højt på dagsordenen i den nye bydel Nærheden ved København, som går efter digitalt understøttede deleordninger, sensorbetjent affaldsløsning m.m. COWI er hovedrådgiver.

03.01.2017


Sensorer til måling af trafiktæthed, nem og hurtig adgang til ledige parkeringspladser, varsling af skybrud samt styring af saltspredning og applikationer til nem booking af delebiler, fælles gæsteværelser, kontorarbejdspladser og værksteder.

Det er nogle af de elementer, der arbejdes på i udviklingen af en digital infrastruktur i Nærheden, en ny bydel cirka 20 minutters togrejse fra København.

”Vi skal selvsagt kunne tilbyde højhastighedsinternet, som er fremtidssikret mht. kapacitet og fleksibilitet i forhold til indholdsudbydere. Men derudover skal den digitale infrastruktur rumme løsninger, som understøtter vores kernemålsætning om at skabe nogle gode rammer for en nem og smart hverdag for bydelens borgere, ” siger Ole Møller, projektdirektør i Nærheden, der er under udvikling på markområder og i et tidligere industrikvarter i Høje-Taastrup Kommune.

Digitale løsninger fra start

Planen er, at der på det 65 hektar ubebyggede område skal bygges i alt 3.000 boliger med tilhørende skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, dagligvareforsyning, sundhedshus m.m. til byens forventede 8.000 indbyggere.

”9 ud af 10 danskere forventes at bo i de større byer i 2050, og der ligger et betydeligt potentiale i de digitale løsninger i forhold til at håndtere effektivitetskrav og imødekomme borgernes behov. At udvikle en ny bydel som Nærheden fra bunden giver en enestående mulighed for at tænke digitale løsninger ind fra start frem for at skulle integrere det i byområder, som har eksisteret i flere århundreder, ” siger Bo Slott Pedersen, projektchef i COWI, der blandt andet har leveret rådgivning til udviklingen af bydelens digitale infrastruktur.

Afklar behov og undgå impulskøb

Uanset om der er tale om en ny eller gammel bydel er det en rigtig god ide at sikre en afklaring af behov, inden indkøbet af digitale løsninger går i gang, pointerer Bo Slott Pedersen.

”Smart Cities’ - eller intelligente byer – er en ganske kompleks størrelse, og det kræver grundige overvejelser at afgøre, hvilke nye teknologiske løsninger det giver mening at investere i. Samtidig går udviklingen i udbuddet af digitale løsninger rigtig stærkt, og der er mange spændende produkter at vælge imellem. Vores opgave er at sikre en afklaring af målsætninger og behov, så man ikke ender med at investere i unødvendig eller forkert teknologi, ” siger Bo Slott Pedersen.  

Projektdirektør Ole Møller supplerer:

”Det skal være borgernes behov, der står forrest, og ikke et tilvalg af teknologi for teknologiens egen skyld. Det sidste ville være ikke blot være spild af penge, men ville også risikere at modarbejde vores vision om at skabe optimale rammer for Nærhedens borgere.”

Om Nærheden

  • Realdania By & Byg udvikler i samarbejde med Høje Taastrup Kommune en ny moderne og bærdygtig forstadsbydel - NærHeden - i Hedehusene, som ligger mellem Taastrup og Roskilde.
  • Det 65 hektar store område ligger ligger delvist på et tidligere industriområde, delvist på et naturområde med søer.
  • Ambitionen er, at området skal rumme op til 3.000 nye boliger til de forventede 8.000 fremtidige beboere, samt skoler og andre kulturinstitutioner.
  • Der er lagt op til, at man bor tæt, boligerne er energieffektive, der er en række deleordninger og der er nem adgang til offentlig transport, optimale forhold for gående og cyklister samt masser af rekreative grønne og bæredygtige frirarealer.
  • COWI er hovedrådgiver og står for rådgivning og projektering af bl.a. veje, stier og pladser herunder håndtering af både hverdags- og skybrudsregn, ledningskoordinering, kloakering, belysning m.v.
  • Opgaven løses i tværfaglige teams bestående af landskabsarkitekter, vejingeniører og hydraulikkere m.fl.

Kontakt

Charlotte Holm
Group Media Relations Manager
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401989, Mobile: +45 41761989