Invasive buske skal blive til energi i Namibia

Et stort biomassekraftværk skal reducere forbruget af fossile brændstoffer i Namibia, genskabe savanneområder og løfte den lokale økonomi. COWI er rådgiver på projektet, som er finansieret af Den Europæiske Investeringsbank EIB og EU Africa Infrastructure Trust Fund.

22.03.2017

I den nordlige del af Namibia er arealer på størrelse med Tyskland, Østrig og Schweiz tilsammen ved at blive overtaget af invasive buske og træer.

De invasive buske gør det så godt som umuligt for kvæget at græsse, og det har store konsekvenser for landets kødproduktion – og dermed også for den lokale beskæftigelse.

Det kan et nyt biomasseprojekt, som anvender de invasive buske og træer som brændsel på et biomassekraftværk, lave om på.

"I første omgang er det det lokale elselskab NamPowers ambition at få etableret det første biomasseværk på omkring 20 MW. Men potentialet i projektet er langt større," fortæller Marc Normann, senior market director i COWIs Energy and industry division.

Flere fluer med ét smæk

Ifølge National Integrated Resource Plan of Namibia forventes adskillige biomassekraftværker i Namibia.

"På sigt er det planen, at der skal bygges en række biomassekraftværker i det nordlige Namibia, således at savanneområderne med græs genetableres," fortsætter Marc Normann. "Dette første projekt skal blot vise, at det kan lade sig gøre at høste og levere forarbejdet træflis til at drive moderne biomassekraftværker i Namibia."

I dag importerer Namibia hovedparten af sin strøm fra kilder baseret på fossile brændstoffer. Når det første biomassekraftværk står klar i 2020, vil det medføre en betydelig reduktion af CO₂-udledningen.

"Der er på alle måder tale om et bæredygtigt projekt. Biomassekraftværkerne vil ikke alene bidrage til at løse problemet med nedgangen i kvægproduktionen: Rydningen af de invasive buske og træer samt produktionen af træflis vil skabe en ny industri i Namibia, der samtidig vil sætte gang i beskæftigelsen," fortæller Marc Normann.

Stigende interesse i bæredygtig biomasse

Projektet i Namibia er et godt eksempel på, hvordan biomasse kan bruges som løftestang for bæredygtige løsninger, der har en positiv global klimaeffekt og samtidig bidrager til social og økonomisk udvikling i lokalsamfundet.

"Vi oplever en stigende global interesse og investeringslyst i bæredygtige biomasseprojekter i disse år fra danske pensionsselskaber og internationale finansieringsinstitutioner, som kan se, at investeringerne skaber værdi både for landet og investorerne. Det er en positiv udvikling for miljøet og en gunstig situation for en dansk rådgivningsvirksomhed som COWI og de danske leverandører, der har en styrkeposition inden for biomasseteknologi," udtaler Marc Normann.

Projektejerskab og finansiering  

NamPower, Namibias elforsyning, leder feasibility-studiet og udviklingen af projektet. De første kraftværker forventes sat i drift i 2020.

De teknik- og miljøøkonomiske studier er finansieret af Sustainable for All (SE4AII)-faciliteten, som er en del af EU Africa Infrastructure Trust Fund, der har til formål at investere i regional infrastruktur i Afrika ved at kombinere lån med lang løbetid med gavebistand fra Europa-Kommissionen og EU-landene.

COWIs rolle

COWI er valgt som teknisk-økonomisk rådgiver på en forundersøgelse for "Encroacher Bush Biomass Project" i Namibia for Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og NamPower. Det omfatter blandt andet en undersøgelse af biomassen, identificering af placering, bestemmelse af biomassekraftværkets størrelse, finansieringsmodeller samt assistance vedrørende udbud og indkøb af det komplette anlæg.

COWI er blandt de førende inden for bæredygtige biomasseprojekter og sigter mod både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed til gavn for det lokale og globale miljø og økonomi samt investorerne.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018