Illustration af COWI og Arkitema, lavet for GreenGo Energy

Energipark skal producere over 1 mio. ton grønne brændstoffer årligt

24.01.2023

Projektudvikleren GreenGo Energy samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune om at udvikle en grøn energipark baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi og et 2GW stort elektrolyseanlæg. Målet er at producere over 1 million ton grønne brændsler årligt.

COWI og Arkitema er rådgivere på projektet Megaton, som sigter til at opføre en af verdens største integrerede energiparker inden 2030. 

Over et område på 4.000 hektarer i Ringkøbing-Skjern Kommune vil projektudvikleren GreenGo Energy rejse sol- og vindenergianlæg på i alt 4 GW. De store mængder grøn strøm skal fødes ind i et nærliggende anlæg, der via elektrolyse og kendte kemiske processer skal producere over én million ton bæredygtige brændstoffer årligt. Denne konvertering fra grøn strøm til grønne brændstoffer kaldes med én samlet betegnelse Power-to-X, eller PtX.

Et infrastrukturprojekt i denne kaliber vil, udover et signifikant bidrag til Danmarks grønne omstilling og direkte bidrag til opnåelse af 2030-målsætningen om 70% reduktion af CO2 udledning, skabe lokal værdi i mange dimensioner for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Karsten Nielsen, Adm. direktør for GreenGo Energy siger:

“Med Megaton-projektet og udviklingen af én af verdens største energiparker i det vestjyske kommer vi til atter at sætte Danmark på verdenskortet som ledende inden for omstillingen til 100% grøn strøm og de grønne brændstoffer, der er helt nødvendig for at nå de globale klimamålsætninger frem mod 2050". Karsten Nielsen fortsætter: ”Vi er glade for, at Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune er lige så ambitiøse på den grønne omstilling som GreenGo Energy.”

Placeringen er en stor fordel

En helt afgørende forudsætning for konkurrencedygtige PtX-projekter i stor skala er kontrol over vedvarende energi (VE) i nødvendige mængder og med den rette prissætning. Ligeledes er det afgørende, at VE-produktionen dækker hele året rundt, så elektrolysen kører optimalt og får så mange driftstimer som muligt. Dette kræver den rette kombination af solenergi og vindenergi.

GreenGo Energy har i længere tid arbejdet tæt sammen med lodsejere og naboer til det 350 hektar store grundareal, der grænser op til den kommende Stovstrup 400kV-transformerstation øst for Tarm - arealer, som kommunen allerede har udpeget til energiintensive erhverv som PtX.

Netop den udvalgte lokation i Ringkøbing-Skjern Kommune nyder godt af komplementære sol- og vindproduktionsprofiler, som øger muligheden for at balancere driften af elektrolysen, så den kører optimalt året rundt. Og så er der store fordele ved at ligge tæt op ad et stort knudepunkt i elnettet.

Her kan man nemlig håndtere og balancere de store energimængder og overproduktion på solrige dage med blæst, men man kan også have et alternativ til den planlagte strategi omkring brug af såkaldte direkte linjer, hvor al produktionen fra de tilhørende sol- og vindparker føres direkte elektrolyseanlægget.  

”Lokationen ved Stovstrup-transformeren er ideel som et eksisterende knudepunkt for el-transmission med 400kV udvidelsen, men også set i lyset af den planlagte hydrogenrørledning til Europa, der er under udvikling og planlægges etableret inden 2030. Der er også rigelige mængder af spildevand til rådighed ved Tarm. Netop vand er jo ofte en knap ressource ved større PtX anlæg i Danmark og internationalt. Ved brug af netop spildevand bliver konceptet blot mere cirkulært ”, siger Anders Heine Jensen, direktør for PtX og Offshore Wind hos GreenGo Energy, om de primære overvejelser i forhold til valget af lokation for GreenGo Energys første Megaton-fabrik.

Anlægget pakkes ind i grønt landskab

COWI og Arkitema har bidraget til udarbejdelsen af et unikt koncept omkring fabrikkens design og integration i lokalområdet – et koncept, der spiller sammen med den lokale helhedsplan.

I forbindelse med etablering af fabrikken vil al overskudsjord blive anvendt til at anlægge et bakket terrænlandskab omkring fabrikken for at etablere en organisk kurvet ”PtX-atol”, et bakket ølandskab, der skærmer for indkig til fabrikken fra det omkringliggende landskab i det ellers helt flade landskabsområde med marker og skov.

Det omkransende bakkelandsskab beplantes med gran, fyr, græs og vilde blomster for at understøtte og udvikle biodiversitet og ligeledes etablere et flot landskabstæppe, der omkranser anlægget.

Konceptet understøtter direkte den eksisterende vision og helhedsplan for Skjern og Tarm ved etablering af naturstier, mountainbikeruter og naturlegepladser inklusive et udkigstårn, hvorfra der etableres udsigt til hele fabriksarealet og den omkringliggende energiproduktion, der er en integreret del af fabrikken. Herved skabes en grøn og indbydende totaloplevelse.

Lars Toghill, Vice President hos COWI, siger: ”Vores analyser under konceptudviklingen og første designproces af Megaton-projektet har vist at lokationen og de understøttende elementer giver projektet de helt rigtige forudsætninger som vi leder efter i konkurrencedygtige Power-to-X projekter. Det er primært den dedikerede portefølje af 4 GW vind- og sol-projekter, der kan sikre strøm til konkurrencedygtige priser og effektiv udnyttelse af anlægget. Hertil kommer de åbenlyse fordele ved placeringen ved Stovstrup-transformeren, og det faktum, at vi har et projektareal til rådighed, som giver plads til en gennemtænkt integration i landskabet.”.

De 4GW sol- og vindprojekter vil producere 11,5 TWh grøn strøm årligt – det svarer til mere end 30% af Danmarks nuværende totale elforbrug. Over 85% forventes brugt direkte på fabrikken i produktionen af grønne brændstoffer.

Den samlede investering i Megaton-projektet forventes at være omkring 60 milliarder kr. eller mere end budgettet for to Storebæltsbroer. Der forventes skabt 300-500 permanente lokale arbejdspladser i forbindelse med fabrikken, VE-projekterne og de afledte virksomheder, der tænkes skabt af biprodukter fra produktionen som eksempelvis overskudsvarme.

Kontakt

Martin Bernth
Press advisor
Communication, Denmark

Tel: +45 4176 1324