Energistyrelsen beder COWI undersøge nye udbudsmodeller for havvind

08.08.2022

COWI skal kortlægge internationale erfaringer med havvindudbud og udvikle den nuværende udbudsmodel, så den kan understøtte en højere hastighed og skærpe fokus på bæredygtighed, systemintegration og innovation i udbygningen af havvind i de danske farvande.

Gennem foråret og den tidlige sommer har en række politiske aftaler kraftigt forøget ambitionerne for udbygningen af dansk havvind på den korte bane. De politiske løfter i 'Esbjerg deklarationen',

'RePowerEU' og senest 'Danmark kan mere II' stiller dog krav til en helt anden hastighed i udbygningen, end vi hidtil har set i havvindens mere end 30-årige historie. 

»Siden verdens første havvindmøllepark, Vindeby, blev rejst i 1991, har vi på godt 30 år udbygget dansk havvind til en kapacitet på 2,3 GW. Med de nye politiske aftaler skal den kapacitet som minimum femdobles inden for de næste otte år og forhåbentlig langt mere,« siger Jan Behrendt Ibsø, Direktør i COWI for Renewables og fortsætter:

»Investorer, udviklere og politikere er nu enige om, at den eksisterende udbudsmodel og udbygningsmodel kan være uhensigtsmæssig for så stor en acceleration. Derfor er der behov for nye input og nytænkning.«

I juni blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om at udvikle en ny dansk udbudsmodel for havvind. Energistyrelsen har valgt COWI til at se på sådan en ny udbudsmodel, og det skal blandt andet ske ved at kigge mod udlandet. 

COWI vil derfor kortlægge fordele og ulemper ved forskellige udbuds- og koncessionsmodeller i henholdsvis Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien og USA.
På baggrund af dette internationale overblik vil COWI, med yderligere input fra et bredt udsnit af aktører i industrien, komme med forslag og anbefalinger til en tilretning af den nuværende model hen imod en mere fleksibel model, der understøtter højere hastighed i udbygningen.

»Sammen med havvindindustriens aktører har COWI længe været dybt involveret i at etablere 'best practices' og modeller, der kan accelerere havvindudbygningen i både Danmark og Europa på en intelligent måde. Derfor er vi også meget glade for, at Energistyrelsen har betroet denne vigtige opgave til os,« siger Jan Behrendt Ibsø.

Den nye udbudsmodel for havvind-projekter skal dog ikke kun sikre høj hastighed. COWI er også blevet bedt om se på, hvordan danske havvindudbud kan opstille konkurrence-kriterier, der kan sikre øget bæredygtighed i projekterne. Målet er også at sikre bedre integration med energisystemer som PtX projekter og el-transmissionssystem samt øge værdiskabelsen.

COWI skal aflevere sine anbefalinger til Energistyrelsen i september måned i år.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018