Foto: London Array Ltd

Et nyt projekt forsøger at optimere design af havvindmøller

14.03.2018

For at holde gang i processen og opfylde EUs mål for vedvarende energi er det vigtigt at blive ved med at lede efter måder, hvorpå man kan optimere de metoder, der bruges til at skabe vindenergi. Ingeniør Joye Velarde er på sagen.

Havvindmølleteknologi er i hurtig vækst på et marked, der hele tiden bliver større og større, og som nu har bevæget sig uden for Europa til Asien, Australien og USA. Med vækst følger et stigende behov for konstant at optimere teknologierne, hvilket nøjagtigt er formålet med COWI-ingeniør Joey Velardes arbejde. Siden november 2016 har han dvælet ved havvindmøller som en del af hans ph.d.: Fatigue Analysis of Offshore Wind Turbine Concrete Structures.

”Det primære mål er at kunne konstruere støtteelementer til havvindmøller mere effektivt. Dvs. at reducere usikkerheder i belastnings- og modstandsberegninger og således skabe mere omkostningseffektive konstruktioner" forklarer Joey Velarde

”Det primære mål er at kunne konstruere støtteelementer til havvindmøller mere effektivt.
Joey Velarde Ingeniør
Nogle af de vigtigste faktorer, der skaber usikkerheder ved projektering af betonelementer til vindmøller, involverer miljøforholdene – især jord, vind og bølger. Projektet forsøger at udvikle nye metoder til vurdering af relaterede partielle sikkerhedsfaktorer og således reducere omkostningerne ved havvindenergi.

Nye metoder reducerer omkostningerne

Formålet er at forbedre konstruktionskoderne for betonelementer til havvindmøller. Nogle af de standarder, der anvendes til konstruktion af disse elementer, er for det meste konservative på grund af de store usikkerheder vedrørende belastningsberegning og skademodeller.

Derfor ønsker Joey Velarde at bruge sandsynligheds- og pålidelighedsbaserede metoder til at skabe muligheder for innovation og for at undgå at være bundet af konventionelle standarder.

"Mulige anvendelser af sandsynligheds- og pålidelighedsbaserede metoder er havvindmølleprojekter i Sydøstasien, hvor COWI i øjeblikket er involveret. I netop denne region er miljøet noget anderledes end i Nordsøen. Vi skal konstruere med henblik på at kunne modstå jordskælv og større bølger. Det er dyrt at investere i havvindmølleparker, så kunden vil selvfølgelig sikre sig, at det bliver gjort ordentligt” forklarer Joey Velarde.

I tilfælde hvor fejlanalyse ikke er tilstrækkeligt dækket af standarderne, kan sandsynlighedsbaserede metoder anvendes til at redegøre ordentligt for forskellige usikkerhedskilder og vurdere den strukturelle pålidelighed, hvis den er inden for de acceptable grænser.

Optimerede konstruktioner vil også reducere omkostningerne og således gøre vindenergitil en endnu mere attraktiv investering globalt.

"Det er meget vigtigt for mig, at jeg arbejder på noget, der bidrager til vedvarende energi. Projektet er utroligt udfordrende, men jeg vågner hver dag med bevidstheden om, at jeg arbejder hen imod noget, der hjælper samfundet som helhed, " afslutter Joey Velarde.

Projektet er utroligt udfordrende, men jeg vågner hver dag med bevidstheden om, at jeg arbejder hen imod noget, der hjælper samfundet som helhed.
Joey Velarde Ingeniør

Fakta om Infrastar

  • Ph.d.’en er en del af et større projekt finansieret af EU kaldet INFRASTAR – Innovation and Networking for Fatigue and Reliability Analysis of Structures - Training for Assessment of Risk.
  • Det involverer 12 ph.d.-projekter fra 10 forskellige lande – hvoraf det ene er Joey Velards ph.d. hos COWI. Målet er at opnå en bedre forståelse af betonkonstruktioners adfærd under svækkelse fra forskellige elementer.
  • INFRASTAR giver innovativ, tværfaglig og tværsektoriel træning inden for innovative løsninger på asset management af anlægsinfrastruktur.
  • Fokus er på forudsigelse af betoninfrastrukturs adfærd under svækkelse. INFRASTAR ser på to repræsentative typer af betoninfrastrukturer: broer og vindmølletårne og -fundamenter.
Tak:

Dette arbejde er en del af INFRASTAR-projektet, som har modtaget finansiering fra EUs Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram i henhold til Mare Sklodowska-Curie gran agreement No 676139. Der takkes for tilskuddet.

Kontakt

Joey Velarde
Engineer
Marine and Foundation Engineering, Denmark

Tel: +45 56406335