Finscreening af placeringer for mulige havvindmølleparker og energiøer i Danmark er netop offentliggjort

08.06.2020

COWI har i samarbejde med Energinet hjulpet Energistyrelsen med en finscreening af de mulige placeringer for kommende havvindmølleparker og potentielle energiøer i Danmark. Screeningen viser, at det inden for udvalgte områder er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i Danmark enten som enkeltstående parker eller parker tilkoblet energiøer i Nordsøen og ved Bornholm.

Placeringen af Danmarks nye havvindmølleparker er nu kommet ét skridt videre en realisering. COWI har nemlig på vegne af Energistyrelsen, og i samarbejde med Energinet, lavet en finscreening af de mest optimale placeringer for Danmarks nye, planlagte havvindmøller. Screeningen omfatter områder, hvor der kan bygges havvindmølleparker med en kapacitet på mere end 18 GW. 

Tore Lucht, Projektleder og Head of Section, Wind Energy and Renewables i COWI, forklarer: 

"Undersøgelsen omfatter mulighederne for både at etablere enkeltstående havvindmølleparker inden for specifikt udvalgte områder og flere sammenhængende havvindmølleparker tilkoblet de såkaldte energiøer; knudepunkter for elproduktion fra omkringliggende havvindmøller, som forbindes til og distribueres mellem flere lande". 

Afsæt i økonomiske og miljømæssige hensyn

COWI har for de enkeltstående parker undersøgt områder i Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Hesselø og Kriegers Flak II. For de sammenhængende parker drejer det sig om områder længere ude i Nordsøen og ved Bornholm.  

Jan Behrendt Ibsø, Vice President, Wind Energy and Renewables i COWI, forklarer om finscreeningen:  

"Vi har vurderet og sammenlignet placeringerne ud fra både økonomiske og miljømæssige hensyn; I forhold til det økonomiske har vi med afsæt i Levelized Cost of Energy (LCOE)-modellen været inde regne på placeringernes betydning for havvindmølleparkernes 'levetidsomkostninger'; dvs. samtlige investeringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold etc. af parkerne i deres samlede levetid.  Herudover har vi undersøgt natur-, miljø- og planforholdene i de respektive områder, og sammen med virksomheden StormGeo, har vi indsamlet og samkørt 'big data' om vindforholdene på de undersøgte områder". 

Havvindmølleparker mulige i alle undersøgte områder

Overordnet set viser screeningen, at det er muligt at etablere havvindmølleparker i alle de screenede områder. Der er således ingen af de screenede områder, som i rapporten ikke anbefales til etablering af havvindmøller på grund af uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser. Dog anbefales det, at der i delområder ved Bornholm og Kriegers Flak gennemføres en mere detaljeret analyse af følsomheden af udvalgte fuglearter i forhold deres påvirkning ved opstilling af havvind, ligesom der også ved flere af de screenede områder vil skulle tages højde for bl.a. kabler, rørledninger og eksisterende sejlruter. 

Læs mere om resultatet af finscreeningen på Energistyrelsens hjemmeside 

For de enkeltstående områder er finscreeningen er en opdatering og udbygning af en tilsvarende undersøgelse gennemført af COWI for Energistyrelsen i 2018

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018