Fosforgenvindingsanlæg kan mindske presset på knappe ressourcer

EasyMining har valgt COWI som teknisk partner til lanceringen af Ash2®Phos-processen, som genvinder den vigtige fosfor fra aske fra forbrænding af spildevandsslam. Den nye teknologi mindsker behovet for ekstraktion fra knappe, jomfruelige ressourcer.

29.08.2017

Med henblik på at genvinde fosfor fra samfundsskabt affald har EasyMining, et datterselskab af Ragn-Sells, udviklet en proces, der genvinder fosfor fra den aske, der bliver tilbage efter forbrænding af spildevandsslam.

Fosfor er et af de vigtigste plantenæringsstoffer i jorden, og det er livsvigtigt for frøplanter og plantespirer. For at producere nok mad til verdens 7 mia. mennesker bruger landmændene fosfor som gødning, men vi er ved at løbe tør for de jomfruelige ressourcer, og genvinding af fosfor bliver derfor stadig vigtigere. De fleste af de jomfruelige ressourcer findes uden for EU.

Ved hjælp af Ash2®Phos-teknologien kan man genvinde en meget stor procentdel af fosfor, og COWI er blevet valgt til at udvikle og designe processen med at opskalere produktionen til fuld industriel kapacitet.

“Det, der overbeviste os om at vælge COWI, er deres brede erfaring med alle stadierne lige fra udvikling til industrialisering af processer” siger Jan Svärd, CEO for EasyMining.

Teknologisk gennembrud

Man er ved at planlægge et stort industrielt demonstrationsanlæg i Helsingborg, Sverige. Herefter planlægger EasyMining at bygge flere genvindingsanlæg i Europa i løbet af de næste ti år.
COWI vil hjælpe EasyMining med det tekniske design af Ash2®Phos-processen og vil få mulighed for at påtage sig det samlede ansvar for implementering af projektet.

COWI har over mange år indsamlet erfaringer med at påtage sig det samlede ansvar på vegne af kunder i forbindelse med etablering af nye industrianlæg.

“Vi ser dette projekt som et teknologisk gennembrud inden for ressourceeffektiv fosforgenvinding,” siger Anna Berggren, head of bioenergy hos COWI.

Om EasyMining Sweden

  • EasyMining er et selskab, der udvikler og markedsfører ressourceeffektive kemiske processer til ekstraktion og genvinding af rene kommercielle produkter fra samfundsskabt affald.
  • Ud fra en holistisk tankegang, der spænder fra proces til marked og produktanvendelse, har selskabet udviklet Ash2®Phos-processen til aske fra forbrænding af spildevandsslam.

læs mere

Om EasyMining

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018