Fredet vandanlæg skal fremtidssikres

09.12.2022

Tinghøj Beholderanlæg, en fredet hjørnesten i Københavns vandforsyning, skal nybygges, så HOFOR fortsat kan levere stabilt drikkevand til hovedstadens borgere. COWI skal stå for projekteringen af anlægget, som både bevarer den fredede arkitektur og udvider den samlede beholderkapacitet.

Når man åbner for en vandhane et sted i København, er der stor sandsynlighed for, at vandet har været en tur forbi Tinghøj Beholderanlæg. Her har man opbevaret drikkevand siden 1930’erne, men der er sket meget med hovedstadens befolkningssammensætning og med kravene til sikkerhed i arbejdet med drikkevand, siden beholderanlægget blev bygget.

Forsyningssikkerheden er alfa og omega

Vandanlægget, som er det største lager af drikkevand i nærheden af København, er løbende blevet vedligeholdt, men nu er tiden kommet til nybygge det gamle anlæg. Beholderanlægget skal renoveres og i samme ombæring udvides kapaciteten til 225.000 m3. HOFOR har tildelt COWI opgaven med at projektere det nye anlæg, og opgaven som teknisk rådgiver forventes at strække sig til 2031. Tidsplanen afhænger bl.a. af Slots- og Kulturstyrelsen, som skal godkende projektet i sidste ende.

”Nybygningen af Tinghøj Beholderanlæg er en spændende udfordring, hvor vi skal jonglere med mange bolde og kombinere forsyningssikkerhed, bevaring af arkitektur og drift. Vi skal bygge et nyt anlæg og samtidig sørge for, at det gamle er i drift under hele byggeprocessen. Det kommer til at kræve tæt samarbejde mellem HOFORs drift og vores byggeledelse, og det ser vi frem til at etablere,” siger projektchef i COWI, Ole Tronier.

Erling V. Fischer, projektchef for vandværker og blødgøring i HOFOR, fremhæver betydningen af at fremtidssikre vandforsyningen:

”I en tid hvor forsyningssikkerheden mange steder er under pres, er vi glade for, at vi nu kan gå i gang med at nybygge Tinghøj Beholderanlæg. Det vil sikre stabil adgang til drikkevand hele døgnet rundt for alle vores kunder i København – både nu men også mange år ude i fremtiden,” udtaler han.

I praksis fungerer Tinghøj Beholderanlæg der p.t. rummer ca. 225.000 m³ drikkevand som en buffer imellem vandværkerne og forbrugerne, og sikrer en stabil forsyning på alle tider af døgnet til de cirka 2 mio forbrugere.

Anlægget er med til at sikre vand nok i hanen, selv når alle står og tapper vand til morgenkaffen, brusebadet eller æggekogningen, og det er typisk mest fyldt mandag morgen, men lageret varierer med mange tusind m3 i løbet af ugen. Det nye anlæg vil have en kapacitet på 225.000 m3.

Fredet arkitektur skal bevares og afspejles

En stor del af opgaven med at nybygge beholderanlægget består i at bibeholde det karakteristiske arkitektoniske udtryk, som Ib Lunding skabte i 1930’erne. Derfor indebærer løsningen både en ny måde at bruge de gamle beholdere på og etablering af en helt ny beholder.

Tinghøj Beholderanlæg er tegnet af Ib Lunding og store dele af anlægget er fredet både indvendigt og udvendigt.

Det nuværende anlæg består af 11 beholdere, hvoraf 5 indgår i den nye løsning. I fire af de nuværende beholdere skal der konstrueres en såkaldt beholder-i-beholder, hvor man hæver toppen af den oprindelige konstruktion og laver en ny beholder inde i den gamle. Toppen dækkes af en klimaskærm, der får samme karakteristiske udseende som det eksisterende anlæg, så arkitekturen bevares bedst muligt i henhold til fredningen.

Klimaskærmen holdes adskilt fra den vandtekniske beholder, og samtidig etableres der dræn, så den vandtekniske beholder også er afskærmet fra den ydre beholder i bunden.
Et robust anlæg, designet til fremtidens drikkevandsforsyning

Det nye anlæg er designet med et volumenkrav på 225.000 m3 i 99 % af levetiden, der forventes at være 75 år. Løsningen giver væsentlig bedre adgangsforhold for vedligeholdelse mens beholderen er i drift. Samtidig bliver det lettere at opdage eventuelle fejl. Projektet forventes at have en omkostning på over 1 mia. kr. og udbuddet til de udførende entreprenører forventes at ske omkring 2025. Arkitema og ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører er partnere med COWI på projekteringsopgaven.

 

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018