Fremtidens forstad uden støj fra motorveje

28.04.2022

Støj fra trafikken er en udfordring for livskvaliteten i byer og forstæder. Med afsæt i den nyeste viden har COWI bidraget til en ny Realdania rapport om løsninger og principper for, hvordan kommunerne og staten i fremtiden kan mindske støjgener fra motorvejene.

Infrastruktur er kernen i moderne byudvikling, men samtidig udgør støj fra trafikken en stigende udfordring. Langvarig påvirkning fra støj øger menneskers risiko for forhøjet blodtryk, åreforkalkning, blodpropper i hjertet, hjerneblødninger og diabetes.

Ny forskning viser nu også, at støjen forårsager demens, der er én af de mest omkostningstunge hjernesygdomme. Dermed belastes de offentlige budgetter op til 10 gange mere end tidligere antaget. For effektivt at løse problemet med støj fra motorvejene i forstæderne er der brug for at arbejde helhedsorienteret og at stat, kommune og private aktører finder sammen i nye samarbejder for at finansiere de løsninger, der virker bedst.

Sådan lyder hovedkonklusionen i det vidensprojekt, COWI har udført sammen med Urban Creators og Urban Power, og som netop er udgivet af Realdania. Rapporten trækker på mere end 40 internationale cases og sammenfatter de mest relevante erfaringer med, hvordan man kan håndtere støj fra motorveje.

“En af de mest overraskende konklusioner er, at løsninger på korte vejstrækninger, sådan som man oftest ser, faktisk har en ret begrænset effekt når det kommer til støjreducerning. Vejstøj breder sig ikke kun ud til siderne, men også i vejens længderetning. Så for at få den bedste effekt, skal vi arbejde med længere sammenhængende strækninger,” siger projektchef Thomas Knudsøø Damm, fra COWI.

Helhedsløsninger har størst effekt

Anbefalingen er, at man bedst løser støjproblemer tæt på kilden, altså vejen, og at det får størst effekt at overdække motorveje på strækninger, der er mindst 1,5-2 kilometer.

At etablere støjafskærmning er dyrt, ikke mindst overdækninger og tunnelløsninger. Men det skal ses i forhold til de skadelige sundhedsmæssige omkostninger for mennesker, som lever i et konstant forhøjet støjniveau.

”Trafikstøj har en større sundhedsøkonomisk konsekvens end først antaget, og det er en regning, som rammer ikke bare den enkelte borger eller den enkelte kommune men hele samfundet. Samtidig ser man stor opbakning i befolkningen til, at der investeres i at undgå støj. Den viden skal man tænke ind, hellere i dag end i morgen. Både når man løser støjudfordringerne omkring de eksisterende motorveje, og når der planlægges ny infrastruktur," påpeger projektchef Thomas Knudsøø Damm.

Generelt og stigende problem

På landsplan er over 700.000 boliger i Danmark belastet med vejstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Ikke mindst i hovedstadsområdet er problemet omfattende. Blandt andet i Gladsaxe, som er blandt de kommuner i landet, som har det største antal boliger, der er støjplagede fra statens veje. Gladsaxes borgmester Trine Græse, er derfor glad for det nye vidensgrundlag, som rapporten giver:

”Støjen fra motorvejene er godt i gang med at ødelægge vores byer. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu sammen med Furesø og Realdania har fået samlet vigtig viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt bekæmper støj fra motorvejene. Nu skal vi videre og i gang med bruge den viden til at skabe sunde byer, som er gode for mennesker at bo i,” siger hun.

Støjkortlægning fra 2017 viser, at 20.886 boliger, svarende til 65 procent af alle helårsboliger i Gladsaxe, er plaget af støj over den vejledende grænseværdi. Heraf er 2.451 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB(A). Antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med hele 30 procent siden 2012.

”Trafikstøj er et problem – ikke kun i de to kommuner, men rigtig mange steder rundt om i landet. Med de to rapporter har vi nu et solidt vidensgrundlag til at arbejde videre med det, der har vist sig at være et særdeles komplekst problem. Støjproblemet kræver nye tekniske, finansielle såvel som politiske løsninger. Men tilsammen kan det give løsninger, der på samme tid sætter fart på udviklingen af bæredygtige byer,” siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Læs mere om projekt og rapporter

Download rapporten

VIGTIGSTE INDSIGTER FRA UNDERSØGELSEN:

  • Løsningen på støj skal ses over større strækninger og en helhedsorienteret tilgang er nødvendig.
  • Trafikstøj har en større sundhedsøkonomisk konsekvens end tidligere antaget.
  • Der er stor betalingsvilje i befolkningen for at undgå støj i rekreative områder.
  • Etablering af løsninger hen over en eksisterende motorvej er meget udfordrende og realiseringsmulighederne øges, hvis der kan frigøres et areal langs motorvejen.
  • Der er behov for at udforske nye finansieringsmodeller.
  • Overgangen til elbiler afhjælper ikke problemet, da støjen fra motorveje hovedsageligt kommer fra mødet mellem dæk og vejbane.

Kontakt

Thomas Knudsøø Damm
Project Director
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56402946