Fremtidens s-bane er på rette spor

26.10.2022

Halvandet år er gået, siden COWI vandt sin største kontrakt nogensinde – automatiseringen af S-banen i hovedstadsområdet, som vil bidrage til at sætte helt nye standarder for fremtidens automatiserede jernbaner. Og nu tager projektet fart.


Det lakker mod enden for S-togene i Københavnsområdet, og der blev taget en politisk beslutning om at opgradere og automatisere togene. Som programejer har DBS etableret en stærk programledelse og efterspurgte præcis det samme, da de sendte rådgivningsopgaven i udbud.

I spidsen for et joint venture sammen med Systra, Parsons og Implement Consulting vandt COWI i december 2020 den ambitiøse opgave, der var den største enkeltstående kontrakt i COWIs mere end 90 år lange historie. 

Projektet er en af de mest gennemgribende forbedringer af offentlig transport i Danmark i de seneste årtier, og det bringer COWI op i Premier League, siger Sidsel Stabell Hoppe, senior vice president for COWIs Transport-division i Danmark. 

“Vi gjorde en betydelig investering i at lande kontrakten, og det betaler sig på mange måder. Det her projekt gør, at vi flytter os op i toppen af værdikæden som rådgivere. Vi har aldrig før arbejdet med et projekt af sådan et omfang og kompleksitet, og det kræver teknologi, vi ikke tidligere har brugt, hvilket bidrager til fortsat at udvikle vores kompetencer."

Krav og kompleksitet på højt niveau

Den udtalelse bakkes op af Klavs Wassard Hestbek Lund, projektchef i COWIs afdeling for Jernbaner og metro i Danmark, som har fungeret som joint venturets programleder siden 1. november 2021. Og han kan bekræfte, at det så afgjort er et projekt, der bringer mange kompetencer i spil. 

"Alle parter i joint venturet er stolte af at være en del af projektet, og vi kan se, at Systra og Parsons har sat deres bedste folk på sagen. Der er stor opmærksomhed på projektet," fortæller Klavs Wassard Hestbek Lund, som også roser samarbejdet internt i joint venturet. 

“Når man tager hul på et langvarigt projekt af denne kompleksitet, er det en fordel at være et hold af stærke samarbejdspartnere. Vi har defineret leverancemodellen, så den passer til projektets kompleksitet og sikrer den nødvendige faglige dybde og dækning. I joint venturet har vi en aftale: Den, der har de bedste kompetencer, får opgaven. Det er den eneste måde, vi kan levere på et projekt af denne størrelse," forklarer Klavs Wassard Hestbek Lund.

Sætter nye standarder for fremtidige jernbanesystemer

Jesper Andersen, vice president i Future Train ved DSB, har stået i spidsen for det ambitiøse program siden starten af udbudsfasen. 

”Programmet Fremtidens S-bane er unikt målt både på kompleksitet og størrelse, selv på verdensplan. Derfor skal DSB og vores projektteam levere på det højeste niveau igennem hele programmet for at komme i mål. Når det fuldautomatiske og klimavenlige system står færdigt i 2039, bliver det et endnu stærkere og kommercielt mere levedygtigt tilbud om offentlig transport, der kan rumme befolkningstilvæksten og bidrage til bæredygtig urbanisering i Storkøbenhavn. 
 

Om projektet

 
Fremtidens s-bane bliver en endnu stærkere og kommercielt mere levedygtig leverandør af offentlig transport, der kan rumme befolkningstilvæksten og bidrage til øget urbanisering. Det nye automatiserede system skal sikre klimavenlige tilbud, flere afgange og større punktlighed.
 

Kontakt

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460