Genbrugscentre bygget på genbrug

11.06.2021

Fredericia og Horsens kommune går nye veje mod grøn omstilling og benytter upcycling og genbrugsmaterialer i etableringen af nye kommunale genbrugscentre. COWI er med som rådgiver.

I mange år har det været naturligt at genbruge tøj og møbler. I byggebranchen har genbrug af materialer ikke rigtig fundet sit indpas, indtil nu. I takt med behovet for en grøn omstilling og et større fokus på bæredygtighed er upcycling og genbrug af materialer kommet højere op på agendaen, når der bygges i Danmark.

For eksempel i Fredericia kommune, hvor kommunens nye genbrugsplads og genbrugscenter i overvejende grad er bygget med genbrugte og genanvendte materialer.

”Vi har som kommune en opgave med at passe på det nærmiljø vi lever i og af samtidig med, at vi sikrer, at vores borgere får mest velfærd for deres skattekroner. Her må vi bare sige, at genanvendelighed af byggematerialer er en gevinst for både miljøet og økonomien,” siger Poul Møller, daglig leder af Projekt- og Udvikling i Affald & Genbrug, Fredericia Kommune.

GENBRUG AF BETON

På den nye genbrugsplads og genbrugscenter i Fredericia, som åbnede i 1. april 2021, er der eksempelvis anvendt 17 betonfacadeelementer fra nedbrydning af et andet byggeri i Fredericia by.

Genbrugsbetonelementerne er kun blevet tilskåret i længden og ellers direkte indbygget i den nye bygning for miljøfarligt affald.

Derudover er der anvendt godt 5000 tons nedknust beton på områder på byggegrunden, hvor der oprindeligt var tiltænkt indbygning af stabilgrus.

”Dette giver bygherre både en miljømæssig og økonomisk gevinst, da det samlet set er billigere at få produceret og indbygget betonknus frem for en levering og indbygning af nye byggematerialer. Dermed en besparelse i byggeomkostningerne til bygherren,” fortæller projektleder Brian Leth Sørensen, COWI.

Den nedknuste beton kommer fra bygherres egne lokale genbrugspladser samt lokale nedbrydningsopgaver. Inden den nedknuste beton blev anvendt på pladsen, blev der gennemført en miljøundersøgelse, som klassificerede betonresterne som rene. Selve nedknusningen blev gennemført af det lokale firma P. Olesen med et mobilt knusningsanlæg.

”Vi har også haft fokus på andre genanvendte materialer som træ og tegl. De genbrugte materialer sparer miljøet for CO₂ udledning og tilfører samtidig bygningerne liv og historie. Præcis som bygningerne gerne skal være med til at give affaldet fra Fredericias borgere ny værdi,” tilføjer Poul Møller.

CIRKULÆRT GENBRUG I HORSENS

Horsens kommune har en ambition om at gøre cirkulær økonomi og genanvendelighed til en fast del af kommunens tilbud til borgerne. Det er kommunens kommende genbrugscenter Stablen et godt bevis på.

Stablen er et multihus, hvor affald og cirkulær økonomi er det gennemgående tema, og hvor borgere kan mødes på tværs og upcycle egne materialer og give brugte materialer nyt liv.

”Vi mærker allerede i dag en stor efterspørgsel efter at genanvende materialer. Med Stablen skaber vi et unikt genbrugsbyggemarked, hvor borgere kan købe genbrugsbyggematerialer, fliser, brædder, værktøj m.m. Desuden bliver Stablen et ”skatkammer” for daginstitioner og skoler til udførelse af kreative projekter med genbrugs- og overskudsmaterialer,” siger Anne Dorthe Christensen, projektleder fra Horsens Kommune. Stablen er planlagt til at stå færdig og taget i brug i 2023.

FORDELE OG UDFORDRINGER VED UPCYCLING AF BYGGEMATERIALER

COWI er rådgiver på begge projekter, og ser et potentiale i at genanvende byggematerialer bedre. Men der er nogle faldgruber, man skal være opmærksom på.

”Umiddelbart er upcycling af byggematerialer en win-win situation for både miljøet og økonomien. Men for langt de fleste genbrugsmaterialer foreligger der ikke den nødvendige dokumentation til, at bygherre og rådgivere kan levere den nødvendige dokumentation i henhold til bygningsreglementet, byggevareforordningen, Eurocodes og eventuelt også affaldslovgivningen. Det kræver, at der på flere områder skal gives dispensationer, hvorfor byggemyndighederne også bliver en nødvendig aktiv del af processen,” forklarer Michael Meldgaard Thomsen, sektionsleder i COWI.

Derudover er der en anden og mere naturlig udfordring, når man bygger med genanvendelige byggematerialer.

”Du ved aldrig, om du har nok upcycling materialer med den rette kvalitet. Derfor starter projekteringen i et upcycling byggeprojekt altid med at skabe et overblik over tilgængelige genbrugsmaterialer. På den måde benytter vi en omvendt tilgang til projekteringen, da materialerne fastlægges delvis inden arkitekturen og ingeniørernes projekt er på plads,” siger Michael Meldgaard Thomsen.

Ifølge Teknologisk Institut forventer hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen, at mere end halvdelen af deres byggematerialer vil være genanvendte materialer i løbet af de kommende 4-5 år.

”Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil drive brugen af genanvendelige byggematerialer i vejret i de kommende år. Og som en klimaansvarlig rådgiver, så vil COWI også skubbe på, at denne udvikling accelererer så hurtigt som muligt,” slutter Michael Meldgaard Thomsen.

Hvad er cirkulær økonomi?

Den cirkulære økonomi handler om at reducere verdens brug af naturlige ressourcer, så vi genbruger og genanvender materialer i så stort et omfang, at vi ideelt set ikke længere har brug for at tage mere af naturens ressourcer.

Kilde Teknologisk Institut

Kontakt

COWI-medarbejder Linda duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe
Head of Communication
Communication, Denmark

Tel: +45 56405351