Genopbygningen af Ukraine er i gang

29.06.2022

Store dele af den vitale infrastruktur i Ukraine er ødelagt af krigshandlinger eller voldsomt overbelastet som følge af de millioner af internt fordrevne. Den ukrainske regering, lokale myndigheder og de involverede finansielle institutioner er tilfredse med, at COWI er blevet i landet for at hjælpe med den genopbygningsindsats, som allerede er i gang. 

”Straks efter krigsudbruddet fik vi henvendelser fra vores kunder, KfW Development Bank og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – og de blev bakket op af både den ukrainske regering og myndighederne i de byer, vi arbejder i. Og budskabet var klart: ’Vi ønsker, at I så vidt muligt fortsætter jeres arbejde’. Det responderede vi positivt på.”   

Det siger Jesper Karup Pedersen, Technical Director og ansvarlig for COWIs aktiviteter i Ukraine. Han understreger, at COWIs projekter, sådan som det har været tilfældet i de knap 30 år, COWI har arbejdet i landet, gennemføres i et tæt samarbejde med lokale eksperter og underleverandører.   

Pavel Paholko, chef for Project Management and Support Unit (PMSU) i Ukraines Regionaludviklingsministerium, siger: 

”COWI har siden 2018 hjulpet Ukraine med at gennemføre Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP). Programmet, der er finansieret af EIB, samfinansieret af lokale myndigheder og støttet af den ukrainske regering, leverer vital infrastruktur i form af fjernvarme samt vand- og energiforsyning gennem en række konkrete projekter i forskellige byer spredt ud over hele landet. Krigen har kun gjort projekterne endnu vigtigere for vores befolkning. Det er derfor af afgørende betydning for os, at COWI, efter at Rusland angreb vores land, har fortsat arbejdet i et tæt samarbejde med ministeriet.” 

Fortsætter arbejdet i Chernivtsi 

Mere end 15 millioner mennesker har forladt deres hjem og har slået sig ned i det vestlige Ukraine og i udlandet. Det har resulteret i en øget efterspørgsel efter kommunale tjenester i nogle byer.

Ukraine er fortsat under angreb, men særligt mod vest findes der byer, hvor det er muligt at arbejde sikkert. En af disse er Chernivtsi, hvor vi er involveret i et infrastrukturprojekt, som er finansieret af KfW Development Bank. 

”I KfW er vi meget tilfredse med, at COWI, under vanskelige forhold i en tragisk krigssituation, har fundet måder, hvorpå de sikkert kan fortsætte arbejdet med at udbygge infrastrukturen til vand og spildevand i Chernivtsi. Det spiller en stor rolle for de lokales muligheder for at have et værdigt liv og holde samfundet i gang,” siger Anna Santa Cruz, ansvarlig i KfW for by- og regionaludvikling i Østeuropa.  

Tæt samarbejde med den ukrainske regering

Det ikke første gang, at COWI er aktivt engageret i en genopbygningsindsats efter krigshandlinger. Det samme var f.eks. tilfældet efter krigen på Balkan. Dengang i samarbejde med de EIB og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

I den aktuelle situation hjælper COWI, inden for rammerne af UMIP, med udrulningen af igangværende projekter, der tilpasses efter de nye forhold. Der gennemføres udbudsrunder, og kontrakter, som sikrer arbejde til lokale eksperter, entreprenører og udstyrsleverandører, skal indgås. 

COWI er også involveret i arbejdet med genopbygning og konstruktion af ny vital infrastruktur, som blev indledt i flere regioner før krigen – og nu fremskyndes arbejdet, efter at russerne har trukket sig tilbage og efterladt store ødelæggelser.   

”I disse dage og uger taler vi med de ukrainske kommuner og laver oversigter over, hvordan det under de nuværende forhold står til med infrastrukturen inden for især fjernvarme og vand. Og sammen med lokale myndigheder udvikler vi strategier for den videre gennemførelse af projekterne. Det sker alt sammen i et meget tæt samarbejde med den ukrainske regering. Vi er også i kontakt med andre donorer, herunder den danske regering, for at informere om Ukraines behov med hensyn til infrastruktur på både kort og mellemlangt sigt,” slutter Jesper Karup Pedersen.

Kontakt

Jesper Karup Pedersen
Technical Director
Economics and Management, Denmark

Tel: +45 5121 1789