Henrik Winther ny formand for FRI

03.03.2023

Direktør for COWIs danske forretning, Henrik Winther, har overtaget posten som bestyrelsesformand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. 

Det var en enig generalforsamling, der i denne uge valgte Henrik Winther til ny formand for FRI. Han overtager posten fra adm. direktør for MOE A/S, Christian Listov-Saabye, der har været formand de seneste to år.

Vigtige opgaver for branchen

Henrik Winther har de seneste to år været en del af FRIs formandskab og aktiv i en række udvalg, blandt andet som leder for FRIs Forum for diversitet og ligestilling. Nu ser han frem til at trække i arbejdstøjet som branchens formand og videreføre det vigtige arbejde med at lede samspillet mellem de danske rådgivere. Og med at sikre de rammebetingelser, der skal til, for at den rådgivende ingeniørbranche på optimal vis kan understøtte de kommende års store samfundsopgaver:

”I en tid, hvor verden forandrer sig hurtigere, end vi har set det i generationer, har vi som rådgivere og ingeniører en særligt vigtig samfundsopgave i at bidrage til den udvikling, der skal bære os igennem energi- og forsyningskriser, den digitale transformation og den grønne omstilling. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at rådgiverbranchen står sammen om at sikre gode, stabile rammevilkår,” siger Henrik Winther.

Dobbelt udfordring

”Jeg er både glad og stolt over den tillid, mine branchekolleger har vist mig ved at lade mig stå i spidsen for en forening, der repræsenterer mere end 14.000 arbejdspladser i Danmark – og mere end 31.000 globalt. Med den tillid følger der naturligvis også et stort ansvar. For FRI-virksomhederne står over for en dobbelt udfordring. På den ene side er der en kæmpe samfundsopgave foran os, som vi må og skal bidrage til at løfte, og på den anden side har vi som branche aldrig haft større udfordring med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft," siger Henrik Winther og fortsætter:

"Så vi kommer til at arbejde hårdt for at sikre, at vores uddannelsessystem og lovgivning understøtter det stigende behov for kvalificerede kandidater – danske og internationale. Og at vi som virksomheder er klar til at tage imod alle, der kan og vil, på en måde, så det er attraktivt at skabe sig en karriere i en rådgivende ingeniørvirksomhed."

Læs mere

Du kan læse mere om FRIs arbejde og den nye bestyrelse på frinet.dk.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018