International konference om vand og byudvikling

09.09.2022

Fra den 11 til 15 september 2022 samles mere end 8000 eksperter, innovatører, rådgivere, producenter og organisationer fra vandbranchen. Det foregår på World Water Congress i Bella Centeret i København og er kulminationen på flere års indsats for at få International Water Associations event til Danmark. COWI er guldsponsor, og vi ser frem til at mødes med kunder og samarbejdspartnere i de kommende dage til gode snakke om vandets betydning for bæredygtig byudvikling.

Mød os på konferencen C2-200J

Vand og klimatilpasning er et af COWIs stærkeste indsatsområder, og behovet for sammen at udvikle og implementere nye bæredygtige og innovative løsninger på klimatilpasning af vores byer er mere presserende end nogensinde. Ifølge FN vil mere end to tredjedele af verdens befolkning leve i byområder i 2050. Det gør vandet til et helt centralt element i bæredygtig udvikling og byplanlægning både i Danmark og resten af verden. Levedygtige byer over hele kloden har brug for ordentlig sanitet, kloakering og ren vandforsyning. Og løsningerne på, hvordan man bedst udnytter og sikrer adgang, distribution og håndtering af vandressourcerne bliver afgørende for opfyldelsen af FNs verdensmål for bæredygtighed.

COWI deltager med en række oplæg og events på konferencen. Kom forbi vores stand og hør mere om, hvordan vi samarbejder vores kunder om innovative og multifunktionelle løsninger, cirkularitet, biodiversitet, smart byplanlægning, forbedrede og digitaliserede forsyninger, klimatilpasning - både nu og i fremtiden.

"Vi ser lige nu, at vandbranchen tager et enormt medansvar for at tilpasse vores byer til klimaforandringerne.Forsyningsselskaber har en utrolig vigtig opgave i forhold til bæredygtighed og den klimadagsorden, vi skal løfte i fællesskab som samfund," siger Gitte Godsk Dalgaard, Senior Vice President i COWIs enhed for Samfund og Forsyning

I Danmark og Norden er vi godt med. Kvaliteten af vores drikkevand er høj, og vandforsyning til private husstande tages som en selvfølge. Men tidligere tiders modeller for vandforsyning og spildevandshåndtering bliver udfordret af den stigende befolkningstæthed, højt forbrug i industrien og ikke mindst - af klimaforandringerne, som medfører mere utilregnelighed i nedbørsmængder og vandforhold, som skyldes klimaforandringer. Mange steder er forsyningsselskaberne allerede godt i gang med at udvikle sig fra primært at levere rent drikkevand og håndtere spildevand til nu også at bidrage mere bredt til den grønne omstilling. Renseanlæg går fra at være energiforbrugende til at blive energiproducerende, og der opstår nye muligheder for at koble spildevandssystemer med nye energisystemer.

IWA konference agenda 2022

IWA konference agenda

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018