Massive investeringer i forbedring af saniteten i større afrikanske byer

COWI har påtaget sig en ledende rolle i forbindelse med implementeringen af programmet Lusaka Sanitation Programme, der finansieres af flere donorer, og andre større sanitetsprogrammer i byer i Afrika syd for Sahara. Formålet er at forbedre folkesundheden.

06.03.2017

I Zambias hovedstad, Lusaka, har kraftig befolkningsvækst og begrænset kapacitet ført til, at en meget stor del af byens befolkning bor i uformelle boligområder.

Faktisk dækker det aktuelle vandbaserede kloaksystem kun 10-15 procent af befolkningen. Forholdene udgør en stor trussel for både miljøet og folkesundheden.

Det vil nu ændre sig. Med finansiering fra den Europæiske Investeringsbank (EIB), KfW, Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank og Zambias regering har Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC) besluttet at investere næsten 240 mio. euro i spildevandsinfrastrukturen i den tætbefolkede by over de næste fem år. COWI er blevet valgt som projektimplementeringskonsulent i et konsortium, der har indgået en kontrakt med EIB.

”Sanitet er blandt de mest oversete, men nødvendige komponenter i enhver bys infrastruktur. Ordentlig sanitet er afgørende for folkesundheden og miljøet og har en positiv effekt på produktiviteten takket være den forbedrede sundhed. Med andre ord er der tale om en investering, som giver et markant løft i de generelle leveforhold,” siger project director Karsten Vesth-Hansen, COWI.

Fokus flyttes fra vand til sanitære forhold

Anlægsarbejderne under Lusaka Sanitation Programme omfatter bl.a. to spildevandsanlæg med rislefilter, 520 km kloakrør, 10 decentrale spildevandsbehandlingssystemer, 100 offentlige toiletter og ca. 12.000 lokale sanitetsenheder. Alt i alt forventes den andel af befolkningen, som lever i kloakerede områder, at blive fordoblet i forhold til det nuværende niveau.

Stephen Dollery, der er COWIs team leader i Lusaka, har arbejdet på en række vand- og sanitetsprojekter i udviklingslande, og han er enig i, at der skal fokuseres på de sanitære forhold:

”I de år, hvor jeg har arbejdet med vandforsynings- og sanitetsprojekter i udviklingslande, har forsyningsselskaber, lokalforvaltninger og regeringer generelt haft mest fokus på vandforsyningen, fordi det har været anset for et mere presserende behov, og fordi det genererer mere omsætning. Det har i mange tilfælde betydet, at de knappe ressourcer ikke har rakt til at gøre noget ved de sanitære forhold, hvilket har haft alvorlige konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Denne gang er det heldigvis anderledes,” siger Stephen Dollery.

Andre større sanitetsprojekter

Ud over sanitetsprojektet i Lusaka er COWI for tiden i gang med at gennemføre to andre større sanitetskontrakter i Afrika syd for Sahara, én i Nairobi i Kenya og én i Mwanza i Tanzania.

”Den hastige tilflytning til byerne i udviklingslandene betyder, at regeringer og finansieringsinstitutter endelig er begyndt at rette fokus mod de sanitære forhold i de større byer i Afrika. Vi forventer, at tendensen fortsætter til gavn for folkesundheden og produktiviteten,” siger Karsten Vesth-Hansen.

FAKTA

Forbedring af de sanitære forhold er blandt FNs nyligt vedtagne Verdensmål for bæredygtig udvikling (6.2) ”inden 2030 at sikre adgang til tilstrækkelig og rimelig sanitet og hygiejne for alle og sætte en stopper for defækation i det fri, med særlig opmærksomhed på behovene hos kvinder og piger og personer i sårbare situationer”.

I 2015 brugte 4,9 mia. mennesker på verdensplan forbedrede sanitetsfaciliteter, mens 2,4 mia. ikke gjorde. I 2015 brugte 68 procent af verdens befolkning forbedrede sanitetsfaciliteter mod 59 procent i 2000. Alligevel er usikker håndtering af fækalieaffald og spildevand fortsat en væsentlig trussel mod folkesundheden og miljøet.

PROJEKTOPLYSNINGER

Lusaka Sanitation Programme, projektimplementeringskonsulent

PERIODE:
5 år

Ordregivende myndighed:
Den Europæiske Investeringsbank, EIB

Finansiering af teknisk assistance:
Investeringsfacilitet (tilskudsramme)

Promotor:
Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC

Konsortium:
COWI A/S (projektimplementeringsansvarlig), PM Group og Artelia

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018