Jordrensning giver renere grundvand og plads til nye boliger

23.12.2022

Oprensning af forurening på gammel industrigrund skal give Rødovre kommune plads til flere borgere, samtidig med at grundvandet beskyttes. 

På en gammel industrigrund på Næsbyvej i Rødovre skal arbejdet med at opføres et nyt boligprojekt i 3 til 6 etager samt tilhørende parkeringskælder snart til at begynde. Men inden entreprenørmaskiner og håndværkere etablerer den nye byggeplads, rykker et hold af specialister med avanceret oprensningsteknologi ind på adressen.

På grunden har man nemlig konstateret en forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler, som stammer fra de tidligere industriaktiviteter. Forureningen har hidtil umuliggjort, at grunden blev udnyttet til beboelse. Men nu har projektudvikler RosenfeldtNielsen besluttet at betale for oprensning af grunden af egen lomme – til gavn for de øvrige borgere i Rødovre Kommune.

”Oprensningen er vigtig for Rødovre på mange måder, for det baner både vej for nye borgere, som er med til at styrke kommunen, og det fjerner en forurening, som alle gerne vil af med. Så på vegne af borgerne i Rødovre er jeg meget glad for, at det er lykkedes at få projektet gjort til virkelighed, og jeg glæder mig til at se de nye boliger skyde op,” siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre.

KORTLÆGNING OG RISIKOVURDERING

Rådgivningsfirmaet COWI har hjulpet RosenfeldtNielsen med at udføre omfattende undersøgelser til kortlægning og risikovurderinger af forureningerne på grunden. Undersøgelserne ligger til grund for planen om en fuld oprensning inden etablering af boligbyggeriet.

”Der har været en god og konstruktiv dialog med Rødovre kommune og Region Hovedstaden omkring projektet, og det er en stor glæde, vi nu er kommet så langt i processen, at oprensningen kan påbegyndes. Og så er det en god tanke, at vi er med til at afværge at forureningen kan udgøre en risiko for grundvandet i Rødovre,” siger partner Anders C. Nielsen og Bjarke Christiansen fra RosenfeldtNielsen.

Udover flere mindre forureninger blev der ved undersøgelserne konstateret en kildeforurening med chlorerede opløsningsmidler. Forureningen ville potentielt kunne udgøre en risiko for de fremtidige boliger og for grundvandet i Rødovre Kommune. Forureningen med den chlorerede opløsningsmidler dækker ca. 320 m² af grunden og har spredt sig ned til mellem 8-12 meter under terræn.

”COWI har gennem flere undersøgelser i tæt samarbejde med Rødovre Kommune og Region Hovedstaden stået for den afgrænsende kortlægning af forurening på ejendommen. Vi har været meget grundige i vores undersøgelser, der er er foretaget i tæt samarbejde med Rødovre Kommune og Region Hovedstaden, så det nu er lykkedes få kortlagt forureningen på ejendommen og lægge en plan for hvordan Krüger kan fjerne hele forureningskilden og dermed skabe grundlaget for opførelse af gode boliger,” siger projektleder hos COWI Christian Buck.

TERMISK OPRENSNING

Den 22. december går virksomheden Krüger i gang med at rense den forurenede grund. Metoden, der anvendes, er såkaldt termisk oprensning, hvor jorden opvarmes til en temperatur, som får de forurenende stoffer til at fordampe. Herefter afsuges forureningsstofferne ved hjælp af et vakuumsystem og opsamles på behandlingsanlæggets kulfiltre.

Det er første gang, at en termisk oprensning foretages i privat regi i Danmark, men metoden er velkendt og veldokumenteret og har været anvendt med succes på en række større oprensninger i udlandet og en del steder i Danmark. Krügers termiske løsning er desuden i spil som mulig oprensningsmetode af den omfattende generationsforurening ved Cheminovas gamle giftdepot, Høfde 42, i Vestjylland.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018