Kæmpe forurening under kontrol

09.07.2021

Det kommer til at vare mange år, før der er helt fri bane på den stærkt forurenede Collstrop grund i Gribskov i Nordsjælland. Region Hovedstadens første skridt er at afskære udsivende tungmetaller fra at nå de fredede vådområder og Esrum Sø. COWIs feltarbejde er godt i gang.

I næsten 30 år har der været adgang forbudt og spærret af med hegn. Jorden under træerne i det seks hektar store område af Gribskov i Nordsjælland gemmer nemlig på en af de mest alvorlige forureninger i Danmarkshistorien - forårsaget af giftig imprægneringsvæske, der i perioden 1936 til 1976 blev brugt til at beskytte tusindvis af telefonpæle mod råd og svamp.

Overskydende væske og forurenet bark blev efterladt i jorden. Sammen med 150 tønder med giftigt imprægneringsslam, som først blev fundet i 1986, har det forårsaget en omfattende alvorlig forurening af jorden i en grad, så det er sundhedsfarligt at bevæge sig ind på området.

Nu har Region Hovedstaden iværksat det arbejde, som skal forhindre at forureningen spredes yderligere.
”Der er behov for at bremse udsivning af arsen med en afværgeløsning nu og her, mens der parallelt arbejdes på en permanent løsning,” siger Kim Rockhill, formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Regionen tildelte i juni COWI opgaven med at undersøge og udarbejde et skitseprojekt for en midlertidig afværge overfor det udstrømmende forurenede grundvand fra Collstrop-grunden. Vores specialister er allerede trukket i arbejdstøjet og skal i første omgang undersøge, hvordan forureningen bedst kan afværges, så man undgår at de omkring 35 tons arsen, fem tons krom og cirka syv tons kobber siver ud det nærliggende beskyttede Natura2000-område.

”Vi bruger nogle teknikker vi ved virker. Det kan være, at vi pumper det forurenede vand op og laver en drænløsning, eller vi suger det op som et dræn, hvorefter arsenen udrenses fra vandet. En anden løsning er, hvor man har render i jorden, der fyldes med jernspåner, hvor forureningen bindes dertil og ikke ledes videre, ”siger Torben Højbjerg Jørgensen, projektleder i COWIs afdeling for miljø og mennesker.

Den midlertidige løsning forventes at være i drift i en 10-årig periode. I løbet af perioden vil regionen samtidig arbejde med at udvikle en afværgeløsning overfor selve forureningskilden inde på grunden.

De ti værste forureninger

Forureningen på Collstrop grunden er klassificeret som en af de ti generationsforureninger i Danmark. Det betyder, at staten, uanset hvem der har forårsaget skaden, prioriterer at få renset op, fordi giftstofferne ellers risikere at forvolde skade på mennesker og miljø i generationer fremover. COWI kommer til at involvere førende danske og internationale eksperter fra GEUS, Geosyntec og Columbia University for at sikre en optimal løsning af opgaven.

Miljø- og Klimaudvalgsformanden Kim Rockhill fra Klima og Miljøudvalget i Region Hovedstaden tilføjer:

”Det er vigtigt, at politikerne på Christiansborg fastholder fokus på, at de 10 generationsforureninger er komplicerede affærer, der koster mange penge mange år frem. Derfor er vi glade for, at der er vist interesse for at besøge det store areal, der bl.a. er dækket af skov og ligger tæt på Hillerøds borgere.”

Feltarbejdet bliver gennemført mellem juni og december 2021. Der skal bl.a. udtages vandprøver, etableres nye undersøgelsesboringer, gennemføres forskellige undersøgelser af overfladevand og målinger i jord og grundvand på og udenfor grunden.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelserne vil man vælge den bedst egnede løsning til et skitseprojekt. Den 10-årige afværgeløsning vil efterfølgende blive etableret i løbet af 2022/2023.

Kontakt

COWI-medarbejder Linda duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe
Head of Communication
Communication, Denmark

Tel: +45 56405351

Kontakt

Lars Nissen
Vice President
Environment and People, Denmark

Tel: +45 56404954