Londons nye energimotorvej, London Power Tunnels, er officielt åbnet

19.02.2018

Londons nye energimotorvej, London Power Tunnels, er officielt åbnet. Projektet, der beløber sig til 1 mia. GBP, går ud på at skabe et nyt netværk af 32 km tunneler til føring af over 200 km højspændingskabler rundt i London.

London Power Tunnels er den vigtigste tilføjelse til Londons elektricitetssystem siden 1960'erne, idet de sikrer, at hovedstaden og dens indbyggere har den elektricitet, der skal til for at imødegå udfordringerne i det 21. århundrede.

Damian McGirr, project manager hos COWI, deltog i åbningsceremonien og så HKH Prinsen af Wales trykke på knappen og officielt åbne elektricitetstunnelerne.

"Jeg kan stadig huske den lige linje på et kort mellem Hackney og Willesden med en simpel instruktion om at finde en rute! Det er skønt at se en vellykket færdiggørelse og idriftsætning af projektet ca. 10 år efter dets begyndelse. Jeg er meget stolt af det arbejde, som vores team har udført, og den rolle vi har spille i planen.”

Foreslået rute minimerede risikoen

COWI udførte forundersøgelser af diverse kabeltunnelruter i London og udarbejdede herefter referencedesign og udbudsmateriale for de foretrukne ruter. Dette omfattede en omfattende jordundersøgelse for at skaffe detaljerede oplysninger om jordforholdene.

I samarbejde med Thames Water, London Underground, Network Rail, lokale myndigheder og Environment Agency minimerede COWIs foreslåede rute dybden samt eksponeringen for tredjepartsrisici ved at maksimere afstanden til andre elementer.

En anden vigtig beslutning var at placere de nye kabler i tunneler under jorden, hvorved man undgik større forstyrrelser i byens gader. Under byggeriet brugte byggearbejderne elektriske biler over jorden og cykler i tunnelerne nedenunder for også at reducere trafikudledninger.

COWI udarbejdede også miljørapporter om kontaminering af grundvandsmagasin, lastbilbevægelser, støj og bortskaffelse af udgravet materiale.

HKH Prinsen af Wales tog sit beskyttelsesudstyr på og gik en tur ned ad Londons nye energimotorvej, inden han trykkede på knappen for officielt at åbne London Power Tunnels.

Kontakt

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600