Markant bro til fremsynet boligkvarter

13.05.2020

Danmarks nyeste skråstagsbro er skabt i et stærkt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører. Broen forbinder det opvoksende boligkvarter NærHeden med nabobyen Hedehusene til glæde for fodgængere, cyklister og bilister.

En lørdag nat i september sidste år blev en stålkonstruktion på knapt 300 tons forsigtigt løftet ind over en af Danmarks allermest befærdede jernbanestrækninger.

Forud var gået måneders ingeniør- og arkitektarbejde, herunder udarbejdelsen af en millimeterpræcis parametrisk 3D model, som gjorde det muligt at justere i designet undervejs i projekteringsfasen.

Siden byggestarten i februar 2019 var der fra dag ét blevet arbejdet på højtryk - dels med betonunderbygning på begge sider af jernbanen og dels med en parallelopstart af stålarbejdet på værksteder i Danmark og Polen. Den 27. marts 2020 blev skråstagsbroen officielt åbnet, og den forbinder nu den nye bydel Nærheden med Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune cirka 30 kilometer udenfor København.

MARKANT VARTEGN

Med den 28 meter høje pylon og en spændvidde på 42 meter er skråstagsbroen på forhånd udset til at blive arkitektonisk vartegn for den nye bydel. Området bliver udviklet som et eksempel på, hvordan fremtidens bæredygtige forstad kan se ud, med infrastruktur og byrum af høj kvalitet. Ønsket om et markant vartegn for NærHeden lå da også bag beslutningen om at opføre en skråstagsbro frem for en mere traditionel, flad og billigere betonbro.

KREATIVE IDEER OG UDFORDRINGER

Helt overordnet er skråstagsbroer en niche – både i Skandinavien og internationalt. Foruden arbejdet med stål og beton har projektet omfattet meget dybe borede pæle, spuns, potentialudligning og belysning, og der har undervejs været behov for at skabe helt nye og unikke løsninger. COWI er eksperter i komplekse broer og multidisciplinære projekter. Her har vi desuden arbejdet tæt sammen med broeksperterne hos arkitektfirmaet Dissing+Weitling.

Arkitekterne har udarbejdet broens geometri og udtryk og har som underrådgiver for COWI været med til at sikre det lette og slanke udtryk til broen, som opleves forskelligt, alt efter hvor man betragter den fra. Arkitekterne har været med både i idéfasen og i detailprojektering og udførelse mens COWI har detailprojekteret alt i 3D for at håndtere den komplekse geometri samt konkretisere de kreative ideer og understøtte dem med statiske beregninger.

Hovedentreprenøren Jorton A/S måtte desuden alliere sig med en række underentreprenører og udenlandske leverandører for at kunne løse den særlige opgave, eftersom ikke alle de projekterede løsninger har været tilgængelige på det danske marked. Det gælder for eksempel stagene, som er blevet udført af italienske specialister, stålet fra Polen og netrammer til autobroværnet fra Taiwan.

ET SÆRLIGT LYS

Resultatet er et opsigtsvækkende og mystificerende billede af de krydsende stag og den karakteristiske skrå pylon, hvorfra brodækket hænger ned i spinkle stag. Tæt på ser man detaljer som krumme betonoverflader, specielt autoværn og ståldetaljer. Og så er der lyset. Ud over at sikre en hensigtsmæssig belysning for broens trafikanter og fodgængere, kan man oplyse konstruktionselementer og fremhæve den flotte arkitektur i mørket.

FAKTA OM BROEN

Kunde:
Høje-Taastrup Municipality and NærHeden P/S

Hovedentreprenør:
Jorton A/S.

Underentreprenør:
Stål: Valmont SM. Jord, fundering og vej: M. J. Eriksson A/S.

Rådgiver:
COWI A/S.

Arkitekt:
Dissing+Weitling

Kontakt

Daniel Kristoffersen
Associate Project Director
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 2815 7999

Kontakt

Christian Nerup Sørensen
Senior Project Manager
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 4176 0234