MASSIVT FALD I CO₂-UDLEDNING

19.03.2021

CO₂-aftrykket fra COWIs daglige drift faldt flere niveauer i 2020 sammenlignet med tidligere år.

Bundlinjen i COWIs CO₂-rapport for 2020 er lysegrøn. Den samlede CO₂-ækvivalent-udledning faldt med over 55 procent sammenlignet med 2019. Det betyder, at virksomheden er kommet meget tættere på at nå målet om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent før 2030 (sammenlignet med 2008) og på målet om at være CO₂-neutral senest i 2050.

Det store fald i CO₂ skyldes hovedsageligt en betydelig nedgang i rejseaktiviteten, men et lavere energiforbrug og mindre pendling påvirker også resultatet.

"Udviklingen i 2020 betød, at vores beslutning om at reducere CO₂-udledningen fra driften af vores virksomhed fik stærk medvind. Det glæder mig at se, at vi allerede har nået vores mål for 2030 – også selv om det skyldes COVID-19-pandemien. Det næste trin er at vise, at vi kan holde os under vores mål for 2030, når pandemien igen slipper grebet om vores samfund," siger CEO Lars-Peter Søbye.

Han anerkender, at de ekstraordinære omstændigheder og rejserestriktioner, som skyldes COVID-19-nedlukningen, har påvirket mange af aktiviteterne, og at situationen i 2020 med ekstremt lav rejseaktivitet ikke kan være et permanent scenarie for en international virksomhed med kunder over hele kloden.

"Men én ting er sikker: Vi kommer aldrig til at flyve i samme udstrækning, som vi gjorde inden COVID-19. 2020 viste os, at vi kan opretholde stærke relationer til vores kunder med mindre rejseaktivitet. Vi vil bygge videre på disse erfaringer og benytte lejligheden til at udvikle flere klimabevidste arbejdsmetoder," siger han.

ARBEJDE HJEMMEFRA

Tidligere analyser af COWIs CO₂-aftryk har peget på forretningsrejser som den største enkeltstående kilde til CO₂-udledningen. I 2020 aftog udledningen i forbindelse med forretningsrejser med 68 procent sammenlignet med året før. Den gennemsnitlige tilbagelagte afstand for forretningsrejser med fly blev reduceret fra 6.300 km pr. ansat i 2019 til 1.900 km i 2020.

Nedlukningen og restriktionerne på grund af COVID-19-pandemien har også påvirket pendlingsmønstre og Facility Management. Over hele verden er mange ansatte blevet bedt om at arbejde hjemmefra – hvilket har nedsat behovet for at pendle til og fra arbejdspladsen (28 %) og for Facility Management (45 %), som omfatter udledning fra indkøbt mad og drikkevarer, kontorudstyr, genereret affald og forbrug af elektricitet i COWIs lokaler.

Alt i alt har det reduceret virksomhedens CO₂-udledning til 10.558 tons i 2020. I 2019 udgjorde udledningen 23.518 tons, og i 2008 (basisåret) blev den anslået til 61.240 tons CO₂-ækvivalenter om året.

Billedtekst: Udledningerne i CO₂-rapporten varierer fra land til land på grund af store forskelle i antallet af ansatte, energikilder og forbrugsmønstre.


Mange almindelige kontoraktiviteter blev også påvirket af nedlukningen. De ansatte producerede 3.400.000 færre print i 2020 sammenlignet med 2019. Elektricitetsrelaterede CO₂-udledninger blev reduceret med 48 procent. Det faktiske elektricitetsforbrug faldt med 22 procent, fordi de ansatte arbejdede hjemmefra, og et generelt fald i CO₂-udledningsfaktoren (CO₂ pr. energienhed) bidrog til at sænke udledningen yderligere.

Generelt faldt CO2-udledningen pr. COWI-medarbejder fra 3,2 tons CO₂-ækvivalenter pr. medarbejder i 2019 til 1,5 tons i 2020. Det ekstra elektricitetsforbrug fra forbrug uden for virksomheden til f.eks. belysning og opladning af enheder er ikke inkluderet i COWIs CO₂-rapport.

FRA ORD TIL HANDLING

COWIs CO₂-rapport består af forskellige data, som er indsamlet fra alle COWIs kontorer. Den følger den bredt anerkendte Green House Gas protokolstandard (GHG-protokollen) og omfatter de indirekte Scope 3-udledninger, som f.eks. stammer fra indkøbte varer og forretningsrejser.

I de kommende år vil COWI opretholde de reduktionsmål for 2030, som blev fastsat før pandemien: Flyrejser til interne møder vil blive reduceret med 50 procent, og flyrejser i forbindelse med projekter vil blive reduceret med 25 procent, sammenlignet med tallene i 2019. Hvor det er muligt, vil inspektionsbiler blive konverteret til elbiler, og COWIs flåde af firmabiler vil blive konverteret til elbiler eller hybridbiler.

OM BÆREDYGTIGHED I COWI

Siden underskrivelsen af Global Compact i 2006 har COWI bestræbt sig på at dæmpe indvirkningen på samfundet ved at reducere CO₂-aftrykket og bidrage til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er) ved aktivt at arbejde med og gennemføre CSR-politikker vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

Hvordan fremskridtet med disse politikker og mål påvirker CO₂-aftrykket beskrives hvert år i vores bæredygtighedsrapport (find alle rapporter her)

LÆS MERE:

Find rapporten her

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018