Foto: Mersey Gateway

Mersey Gateway Bridge åbner for trafik

Hængebroen med de tre pyloner bliver et vartegn for hele North West-regionen, som også vil være velkendt i resten af England. Broen udgør en tiltrængt ny forbindelse over floden og skal fungere som en katalysator for vækst i regionen.

17.10.2017

Sammen med AECOM, Fhecor og Eptisa, og med arkitektstøtte fra Dissing+Weitling, stod COWI i spidsen for Mersey Gateway Design Joint Venture, som fik til opgave af Merseylink Civil Contractors at levere designet til projektet, der har en samlet værdi af 1,86 mia. GBP. COWI har designet broen, mens AECOM har været ansvarlig for designet af landside-arbejdet, herunder anlæg af 7 km ny vej.
 
COWIs project director Paul Sanders fortæller: "Det var fantastisk at se broen blive åbnet for offentligheden her til morgen. Det var kulminationen på tre et halvt års arbejde. Vi udviklede broens design med udgangspunkt i et hurtigt konstruktionsforløb og lang holdbarhed, og jeg er ekstremt stolt af den rolle, som vores ingeniører spillede i forhold til rettidig levering af projektet."

Dave Beddell, AECOM Europe Sector Leader – Highways, siger: "Vi er stolte af at kunne bidrage til at levere et så skelsættende stykke infrastruktur. Takket være et godt samarbejde og vedholdende fokus på at levere et sikkert og effektivt hovedvejsdesign, der samtidig tager hensyn til både natur og dyreliv i flodmundingskorridoren, vil den nye Mersey Gateway Crossing skabe væsentlig mindre kødannelse på vejene og bedre forbindelsesmuligheder for både erhvervsliv og lokalsamfund."

Designet til at blive bygget hurtigt

Broen er 2,25 km lang og har en 1 km lang kabelophængt sektion. Den højeste pylon er 125 m høj.

Bygningsingeniører og geotekniske ingeniører fra COWI har arbejdet tæt sammen med Merseylink Civil Contractors, Merseylink Ltd (DBFO-konsortiet) og Halton Borough Council om at udvikle et design, der kunne bygges hurtigt, og med en drift og vedligeholdelse, der er så omkostningseffektiv som muligt.

Dækket til hovedbroen er fremstillet af forspændt og armeret beton, som er ophængt fra pylonerne ved hjælp af meget stærke stålkabler.

Pladerne til tilslutningsviadukterne blev konstrueret ved hjælp af to 1.700 tons tunge og 157 m lange, selvkørende montagekraner (bevægelige stilladser), der gav mulighed for hurtig og sikker konstruktion af et komplet 70 m langt fag i en enkelt støbning.

På hængebroen blev der brugt seks mindre portalkraner (kørende støbekraner) til at støbe dækket i 6 m lange plader med en typisk tidscyklus på blot fem dage.

Selve brodesignet blev udvalgt blandt en lang række designmuligheder, der alle havde til hensigt at give brugerne og lokalsamfundet flest mulige fordele med mindst mulig indvirkning på naturen i flodmundingen og det omkringliggende miljø.

Om Mersey Gateway-projektet

Mersey Gateway-projektet vil være et af de største infrastrukturtiltag i Storbritannien i de kommende år. Mersey Gateway-projektet er på listen over den britiske regerings 40 højest prioriterede projekter i regeringens National Infrastructure Plan. Desuden har KPMG anerkendt projektet som et af de 100 vigtigste infrastrukturprojekter på verdensplan.
Projektet vil omfatte:

  • En 1.000 m lang hængebro bestående af fire fag støttet af tre tårne i flodmundingen;
  • Et unikt design, hvor det 80 m høje tårn i midten vil være kortere end de to ydertårne, som vil være 110 m (nordtårnet) og 125 m (sydtårnet);
  • En samlet længde på 2,13 km (bro og tilslutningsviadukter);
  • Et dæk, hvor der er seks baner (tre i hver retning) og en hastighedsgrænse på 60 mph (96 km/t);
  • Op til 30 bropiller, der støtter broen mellem tilslutningsviadukterne; og
  • En buet tilkørsel i hver ende af broen, hvilket giver et skiftende udsyn til det unikke design og maksimerer den visuelle effekt.

Om Merseylink Consortium

Merseylink Consortium blev udpeget af Halton Borough Council som projektfirma i 2014 på en 30-årig kontrakt og fik til opgave at designe, bygge, finansiere og drive projektet.

Konsortiets kapitalpartnere er Macquarie Capital Group Limited, BBGI og FCC Construcción. Det etablerede joint venture for byggeriet udgøres af Kier Infrastructure and Overseas Limited, Samsung C&T

Corporation og FCC Construcción S.A. Emovis leverer og driver broafgiftsløsningen for konsortiet.

LÆS MERE

  • Mere om Mersey Gateway-projektet her.
  • Se de fantastiske optagelser af åbningen her.

Kontakt

Ida von Huth Friis
Specialist
Communication, BL International, Denmark

Tel: +45 31502850