Foto: Hannes Koopmann

Miljøundersøgelser skal afgøre ny havmølleparks placering

Nu begynder COWIs miljøkonsekvensvurdering af en mulig havmøllepark i farvandet mellem Lavensby Strand på Als og Helnæs på Fyn.

09.08.2017


Hvilke konsekvenser får det for borgere, havbund og dyrearter, hvis man opfører en havvindmøllepark på op til 250 meter i det sydlige Lillebælt?

Det skal COWI nu undersøge for Sønderborg Forsyningsservice A/S.

Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen, tidligere kaldet VVM, skal fremlægges for Energistyrelsen og er en vigtig del af ansøgningen om byggetilladelse.
"COWI skal kigge på støj og det visuelle. Især anlæg, drift og nedtagelse vil få indflydelse på alt, hvad der rører sig. Der er mange ting, vi skal have afklaret, og COWI har stor ekspertise fra lignende storskala -projekter som Femern Bælt-forbindelsen og andre havmølle-projekter," fortæller Lars Riemann, direktør hos Sønderborg Forsyningsservice A/S.

Havmølleparken spiller en helt central rolle i ProjectZero, visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt senest i 2029.

Boblegardiner er havets ørepropper

Sønderborg Forsyningsservice A/S vil placere havmølleparken midt i Lillebælt, fire kilometer fra kysten. Den endelige placering kan dog ændre sig, når COWIs beregninger og forundersøgelser er afsluttet.

Området er et kendt levested for marsvin, som er en internationalt beskyttet dyreart. De er særligt følsomme for undervandsstøj og kan hverken finde føde, kommunikere eller orientere sig, hvis deres hørelse bliver beskadiget.

En vigtig del af COWIs opgave bliver derfor at tilpasse projektet, så marsvinenes hørelse ikke tager skade.

"Vi foretager en 360-graders analyse, hvor vi åbent fortæller om de konsekvenser, byggeriet kan få på miljøet. Det støjer, når man skal placere vindmøllefundamenterne, og støjen kan brede sig helt op til 100 kilometer under vandet. Så én af de ting vi skal rådgive om, er at pege på anlægsmetoder, som ikke generer marsvinene på et uacceptabelt niveau," siger Anne Eiby, projektchef i vand- og naturafdelingen hos COWI.

Hun forklarer, at man enten kan skræmme marsvinene væk, inden den skadelige støj begynder, eller vælge at dæmpe støjen med et såkaldt boblegardin, der bedst beskrives som et beskyttende lag af kunstigt fremstillede bobler. Det får lyde til at sprede sig mindre i vandet.

Grundigt forarbejde for miljøets og naboernes skyld

COWIs miljøkonsekvensvurdering stiller skarpt på natur, biodiversitet, vand, ressourcer, arkæologi, friluftsliv, landskab, luft, klima, jord, trafik, sejlads samt befolkning og afledte socioøkonomiske interesser. Af samme årsag bidrager næsten hele COWIs miljødivision og afdelingen for bro-, tunnel- og vandbygning til projektet,

"Nogle steder har der været modstand mod havmøller. Derfor er det vigtigt, at man undersøger alle miljøforhold. Offentlig inddragelse er også en væsentlig del af processen. Når rapporten kommer ud, kan borgerne komme med bemærkninger og indsigelser til den valgte løsning. Det visuelle er ofte det, borgerne har flest kommentarer til," siger Anne Eiby og fortsætter:

"Vindenergi er et interessant marked de kommende år, hvor ambitiøse planer og strategier for vedvarende energi vil blive realiseret. Vi bliver flere mennesker i verden, så vi må tænke meget smartere i forhold til energi. Det er en af de største udfordringer for vores klode, og den er vi stolte over at være med til at afhjælpe".

Kort om Lillebælt Syd Havmøllepark:

Kapacitet: Op til 160 MW, svarende til ca. 125.000 husstandes elforbrug

Antal: 20-44

Højde: 150-250 meter

Bygherrer: Sønderborg Forsyningsservice A/S (Alle marine installationer) og Energinet.dk (Ny transformerstation og jordkabler til eksisterende 150 kV-net)

Når COWIs forundersøgelser er afsluttet – og senest 15. december 2018 – skal Sønderborg Forsyningsservice A/S indsende en Miljøkonsekvensvurderingsrapport til Energistyrelsen (myndighed på marine området) samt Sønderborg Kommune og Miljøstyrelsen (myndigheder på land). Rapporten bliver afgørende for, om Energistyrelsen giver endelig tilladelse til at etablere havmølleparken.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018