Ny bæredygtighedsdirektør i Cowi: Jeg kunne ønske mig et højere ambitionsniveau

22.03.2023

Cowis nye bæredygtighedsdirektør har især fokus på, at bæredygtighed lever på tværs af alle afdelinger i ingeniørvirksomheden.

Den danske rådgivningsvirksomhed Cowi fik 1. marts i år den første bæredygtighedsdirektør i virksomhedens historie. Direktøren er hentet fra egne rækker og hedder Gitte Gylling Hammershøj Olesen.

Cowi tager siden starten af 2022 ikke længere imod projekter om fossile brændsler og arbejder mod at 100 pct. af indtægten skal hentes fra projekter relateret til bæredygtighed inden for tre til fem år.

Børsen har talt med Gitte Gylling Hammershøj Olesen, om hvordan Cowi når i mål med målene med hende som bæredygtighedsdirektør.

Hvad er det vigtigste område inden for bæredygtighed, hvor I ser forretningsmuligheder lige nu?

“Nu kommer jeg selv fra byggeriperspektivet, og der har vi fra januar fået lovkrav om, hvor meget CO2 vi må udlede pr. kvadratmeter i byggeriet. At vi endelig begynder at kunne drive ambitionerne frem baseret på lovgivning, det gør en forskel. Og vi ser det samme på EU-niveau, særligt med EU-taksonomien og de krav, den medfører. Det bevæger sig fra at være noget, vi tilbyder, til noget, vi altid gør. Der ligger særligt nogle store forretningsmuligheder i de store barrierer, der er eksempelvis ved at genbruge og genanvende eksisterende materialer i projekter og sammenhænge.”

Hvor stor effekt får bygningsreglementet med CO2-krav på byggeriets omstilling og jeres arbejde?

“At der er et lovkrav har en stor effekt. Det forplanter sig hele vejen ned gennem leverancekæden, fra de helt overordnede strategiske beslutninger, ned til den enkelte leverandør. Jeg kunne godt ønske mig et højere ambitionsniveau, fordi der, hvor vi starter med kravene, bør alle kunne være med. Det, at vi har løftestangen, får os til at øve os på værktøjerne og til at skabe nogle strømlinede og gode processer og metoder, så vi kan arbejde endnu mere ambitiøst med den grønne omstilling.”

Alt det, vi gør, har en afledt effekt, som påvirker klimaet. Fra sådan et idealistisk punkt gør vi slet ikke nok
Gitte Gylling Hammershøj Olesen Bæredygtighedsdirektør, COWI
Hvad er målet for Cowis egen bæredygtighedsindsats?

“Ambitionerne ligger i høj grad på vores eget fodaftryk. Hvordan agerer vi selv så bæredygtigt som overhovedet muligt. Blandt andet har vi et fedt opråb fra nogle af mine unge kollegaer, som er kommet med nogle forslag til, hvor der er nogle lavthængende frugter, som vi nemt kan plukke, og selvfølgelig nogle, der hænger en del højere. Så er der selve arbejdet, som relaterer sig til vores projekter, altså de tekniske løsninger, og den måde, vi løser vores kunders bæredygtighed på – det kalder vi håndaftryk. Der arbejder vi i høj grad med EU-taksonomien og med at få øget ambitionsniveauet for alle projekter. Blandt andet har vi et krav om, at vi skal lave CO2-beregninger på alle vores projekter, og at vi altid skal have en bæredygtighedsleder eller bæredygtighedsrådgiver på projekterne, så vi sikrer os, at der altid er den nødvendige viden og kompetence til rådighed.”

Gør de danske virksomheder nok for at nedbringe CO2-udledning?

“Det er jo et enormt komplekst område. Og det er et område, vi som industri er ved at forstå. Alt det, vi gør, har en afledt effekt, som påvirker særligt klima og biodiversitet. Fra sådan et idealistisk punkt gør vi slet ikke nok. Men det er vigtigt, at vi gør alt det, vi kan nu, og at vi bliver dygtige til at innovere og dele den viden, vi har. Fordi vi er ikke mange, men vi kan gøre meget, hvis vi kan dele det, vi erfarer og udvikler.”

Hvilke ændringer er der behov for, at du laver i Cowi?

“Gennem det seneste år, har jeg været med til at identificere behovet for, at bæredygtighed ikke bor i forskellige afdelinger, divisioner og forretningsområder, men i høj grad bor på tværs. Hvis vi skal accelerere bæredygtighed og den grønne omstilling ambitiøst, så er der behov for, at vi tænker og organiserer os på tværs. Jeg vil i høj grad sætte fokus på investering og kompetenceopbygning. Altså få skabt et højere vidensgrundlag og vidensniveau på tværs af organisationen. Og så vil mit vigtigste fokus være derefter at implementere. Fordi jeg oplever en organisation, som er for det første enormt dygtig, og som har en stor vilje til at ville det, men som er meget i tvivl om hvordan.”

Hvordan påvirker de grønne projekter Cowis samlede forretningsvolumen?

“Vores egen bæredygtighedsstrategi er lige præcis en af grundstenene i vores grønne omstilling. Og vi kan se, også på det seneste årsregnskab, at det har en enorm positiv effekt. Vi er faktisk meget på niveau med vores kunder. De vil også gerne den grønne omstilling, så der er rigtig god resonans. Vi ser, at det så er nogle andre typer af projekter eller nogle andre typer af kunder. Men at det faktisk øger, hvor travlt vi har. Noget af det, jeg rigtig gerne vil stå for, er, at vi er i stand til at udfordre vores kunder, og så skubbe til vores kunder og deres synspunkter.”

Denne artikel blev bragt i Børsen den 22. marts 2023.

Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olese

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Green Transition & Sustainability Market Director
Buildings, Denmark

Tel: +45 56406328