Ny database skal øge investeringslyst i energieffektivisering

EU lancerer i dag den mest omfattende energipakke nogensinde. Et vigtigt element er den hidtil største open-source database, som skal øge investeringslysten i energieffektivisering i EU-landene. COWI har stået i spidsen for databasen.

30.11.2016


I dag står bygninger for 40 procent af energiforbruget i EU, og industrien står for 25 procent. Skal vi nå målet om at holde stigningen i den globale opvarmning under 2 grader, kræver det en gennemgribende renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Det er en af hovedkonklusionerne i EU's energipakke, den såkaldte Vinterpakke, der lanceres i dag. Konklusionen er, at behovet for investeringer i energieffektivitet i EU-landene frem mod 2035 er 1180 milliarder euro i bygninger og 140 milliarder euro i industrien, hvis klimamålene skal nås.

Boost til investeringslysten

DEEP databasen (De-risking Energy Efficiency Platform), som COWI har stået i spidsen for, er et vigtigt redskab, som understøtter energipakken, og som skal sætte gang i investeringslysten. Databasen indeholder knapt 8000 forskellige energieffektiviseringsprojekter fra EU-landene, herunder en række danske cases, i bygningsmassen og industrien.

"En af de største udfordringer ved at få sat gang i de store energieffektiviseringsprojekter i byggeriet er, at der hersker stor usikkerhed om risikoen ved at investere, herunder afkastet. DEEP giver bygningsejere, investorer og rådgivere mulighed for at få et reelt billede af de økonomiske og energimæssige besparelser på energieffektiviseringsprojekter, bl.a. tilbagebetalingstiden på projekter, der ligner deres. De fleste vil blive overraskede over, hvor mange projekter, der har en tilbagebetalingstid på under tre år – ikke mindst i industrien, ” forklarer Carsten Glenting, Markedschef i COWIs afdeling for økonomi og management, som har stået i spidsen for konsortiet bag DEEP databasen."

DEEP er en open-source database, som står til rådighed for alle. Ambitionen er at udbygge databasen fra de nuværende 7800 projekter til dobbelt så mange i 2017 - meget gerne med flere danske projekter, opfordrer Carsten Glenting.

Energieffektivitet i EU

Investeringer i energieffektivitet giver en lang række fordele for Europa; øget forsyningssikkerhed gennem mindsket afhængighed af importeret energi, forbedret konkurrenceevne for europæiske virksomheder og samtidig reduktion af både globale og lokale miljøproblemer.

COWI arbejder i 2016-17 for EU kommissionen (DG Energy) og Energy Efficiency Financial Institutions Group (www.eefig.com) med at adressere udfordringer i markedet for finansiering af energieffektivitet.

Derisking Energy Efficiency Platform (DEEP) er et open-source-initiativ til opskalering af investeringer i energieffektivitet i EU-landene gennem videndeling og gennemsigtig analyse af eksisterende projekter i bygninger og industri.

For mere information: https://deep.eefig.eu

Dansk eksportpotentiale

Energipakken fra EU, herunder DEEP, kan åbne for et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, der har en styrkeposition inden for energieffektivisering af industri og byggeri samt energirigtige byggematerialer og komponenter.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018