Ny direktør mestrer kompleksiteten i COWIs gigantiske projekter

Michael Bindseil skal stå i spidsen for godt 2600 ingeniører, miljøeksperter, økonomer m.fl. som ny direktør i COWIs Business Line Denmark.

I 2050 vil 66 procent af verdens befolkning bo i byerne. Det skaber stigende efterspørgsel efter socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger i byerne.

Og den type projekter ligger lige til højrebenet for de godt 2600 ingeniører, miljøeksperter, økonomer m.fl., som Michael Bindseil nu skal stå i spidsen for i COWIs Business line Denmark.

"Det er et stort privilegium at skulle stå i spidsen for en innovativ virksomhed, der uden at blinke kan sige, at vi gennem alt, hvad vi laver, bidrager til udviklingen af vores samfund. Herunder løsninger på globale udfordringer som urbanisering og klimaforandringer," siger Michael Bindseil, Regional Vice President i COWI.

Får enderne til at mødes

For Michael Bindseil vil de kommende års fokus være at få de forskellige fagområder inden for planlægning, byggeri, infrastruktur, energi, vand og miljø til at spille endnu bedre sammen.

For i takt med urbaniseringen og de globale klimaudfordringer vokser de store bygge- og anlægsprojekter i størrelse og kompleksitet, og det kræver tværfagligt samarbejde og fokus på helhedsorienterede løsnin-ger.

Netop håndtering af kompleksitet er noget som Michael Bindseil mestrer både inden for egne rækker og i relationen til kunder og samarbejdspartnere.

Lang karriere i COWI

Michael Bindseil har været ansat i COWI i 25 år. Han har stået i spidsen for store projekter som Metro Cityringen i København, Malmø Citytunnel og Doha Metro i Qatar.

Desuden har han været udstationeret som kontorleder i Dubai og besiddet en række chefposter i Danmark, senest som Senior Vice President for Jernbaner, Metroer, Veje og Lufthavne.

I september 2016 tiltrådte han som konstitueret Regional Vice President for COWIs danske forretning, hvor han nu fortsætter i en permanent stilling. Med lederskabet over COWIs Business line Danmark får han også ansvaret for COWIs kontorer i Afrika, Polen og Belgien.

Prioriterer familien i fritiden

I fritiden er skiture til Østrig en fast del af kalenderen. Gerne flere gange hver vinter. Man kan også finde Michael på golfbanen, når der er tid og vejr til det.

Han prioriterer familien højt – de to voksne døtre, Sofie og Frederikke, sin samlever Nadia og hendes datter - og så er han en meget stolt morfar til Karl Emil.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018