Foto: London Array

Ny forskning skal bane vej for optimerede betonkonstruktioner

Vindenergi Nyheder

20.06.2018

Erhvervs-PhD-studerende Jens-Christian Kragh-Poulsen kommer til at tilbringe en stor del af de næste tre år i selskab med 20 betonbjælker i en testhal på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Formålet er at lære mere om styrken af krumme betonkonstruktionsdele, der bruges i vindmøllefundamenter.   

Der findes masser af normer og standarder, som benyttes ved projektering af vindmøllefundamenter, sænkekasser, tunneller m.m. Når det gælder krumme betonkonstruktioner, er det imidlertid ikke sikkert, at de normer og standarder giver et retvisende billede. 

”I litteraturen ser vi mange forsøg med lige konstruktionsdele, men der findes stort set ingen data for krumme konstruktionsdele belastet til brud.  Vi har brug for den viden for at kunne optimere slutresultatet og vores rådgivning af kunder,” siger Jens-Christian Kragh-Poulsen 

Han har taget hul på forskningsprojektet med økonomisk støtte fra COWIfonden og i samarbejde med COWI, DTU og Aarhus Universitet.

Maksimering af levetiden for nye og eksisterende konstruktioner 

Gennem en teoretisk og eksperimentel undersøgelse vil han variere parametre som styrke, stenstørrelse, krumningsradius og armeringsgrad og derved udforske krumme betonelementers forskydningsstyrke.  

Forsøgene vil blive gennemført ved at belaste specialfremstillede betonbjælker til kontrollerede brud, så der skabes et grundlag for den teoretiske modellering. 

Formålet er at optimere de værktøjer, som bygge- og anlægsindustrien har til rådighed til at dimensionere og levetidsforlænge betonkonstruktioner ved bedre at kunne vurdere deres bæreevne.

Med den nye viden vil vi kunne optimere betonkonstruktioner og således minimere materialeforbruget og maksimere levetiden af nye og eksisterende konstruktioner
Kragh-Poulsen

FAKTA

Projektets navn:
Styrken i revnet beton - forskydningsopførsel i bueformede elementer

Involverede parter: 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Århus Universitet og COWI

Tidsplan:
2017-2020

Kontakt

Jens-Christian Kragh-Poulsen
Specialist
Marine and Foundation Engineering, Denmark

Tel: +45 56401517