Ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning

21.06.2022

En ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning på tværs af alle sektorer, fra bygninger til broer. Og det hele sker i realtid fra de meget tidlige projekteringsfaser til endelig dokumentation og overdragelse, drift og vedligeholdelse. 

Der har aldrig været et stærkere ønske fra virksomheder og organisationer verden over om at arbejde mere struktureret med bæredygtighed. Samtidig indfører nationale regeringer ny lovgivning med henblik på at skabe nul-emissionssamfund. Og bedre, mere gennemsigtige løsninger og dokumentation for bæredygtighed er i høj kurs hos organisationer og offentlige organer for at kunne overholde lovgivningen og den offentlige sektors krav. 

For at imødekomme disse forhold og for at hjælpe kunderne med at navigere i det politiske landskab har COWI og Arkitema udviklet en ny LCA (life cycle assesment) Platform, som forbinder data fra forskellige kilder i ét samlet overblik med øjeblikkelige, transparente data om et projekts miljøpåvirkning. Platformen er på nuværende tidspunkt tilgængelig for byggeprojekter i Danmark, men målet er at udvikle konceptet og åbne platformen for andre markeder og sektorer. 

En af de kunder som allerede er med på rejsen med COWI og Arkitema er entreprenørvirksomheden NRE. Her er det for CEO Jacob Eiskjær Olesen vigtigt at være på forkant, og han var derfor også meget interesseret i at komme i gang og hjælpe udviklingen på vej: "For ejendomsprojekter er det utrolig vigtigt, at klimapåvirkning indtænkes og indarbejdes så tidligt i projekterne så muligt. Vi ser ind i en fremtid, hvor LCA-dokumentation i løbet af 2023 bliver en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri. I NRE ønsker vi at være på forkant, således, at vores organisation er godt rustet i forhold til fremtidens krav. Vi har samarbejdet med COWI og Arkitema for at uddanne vores egen organisation samt vores samarbejdspartnere, således at de nye krav implementeres på den mest smidige og hensigtsmæssige måde."

Beslutningsværktøjer, der måler bæredygtighed fra vugge til grav

LCA Platformen består af forskellige værktøjer, der kan anvendes i forskellige faser af et projekt, fra den tidlige designfase til dokumentation af det endelige miljøaftryk.

Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director hos COWI forklarer: ”Vores kunder ønsker beslutningsværktøjer, der måler bæredygtigheden fra start til slut. De har brug for gennemsigtige data i de meget tidlige projektfaser for at kunne træffe de bæredygtige beslutninger på et oplyst grundlag. Og de skal nemt kunne indsamle og kvantificere miljøpåvirkninger fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på dokumentation. De har brug for at kunne dokumentere dette for at kunne få byggetilladelser i henhold til nye regler og for at undgå dyre projekttilbageslag, når beslutninger ændres under projektudførelsen". 

Platformen består i øjeblikket af to værktøjer, der er klar til markedet: LCA Design og LCA Documentation. LCA Design viser miljøpåvirkningen af designbeslutninger i den tidlige projekteringsfase. LCA Documentation strømliner og forenkler LCA-dataindsamling fra alle projektleverandører, hvilket minimerer besværlige administrative procedurer. Det giver bygherrer mulighed for på en enkel måde at kvantificere miljøpåvirkningen fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på både dokumentation og certificering. 

Næste skridt: Skalerbarhed og anvendelse på tværs af sektorer

Den danske byggebranche er blevet brugt som udgangspunkt for udviklingen af LCA Platform, hvor pilotprojekter og udviklingspartnere omfatter bl.a. NREP og Home.Earth. I den kommende tid vil COWI udvide platformen til at omfatte andre sektorer og markeder.

Vi har allerede defineret fundamentet for LCA Platform. Og vi er nu godt i gang med næste udviklingsfase: At definere de tværsektorielle differentiatorer, så platformen kan anvendes af andre sektorer, uanset om du arbejder med klimatilpasning, Power-to-X eller infrastruktur.
Morten Alsdorf Senior Digital Transformation Director hos COWI

Fra strategi til handling 

I januar 2022 lancerede COWI en ny strategi. Udover fremadrettet at fravælge alle projekter der vedrører fossile brændsler, forpligtede virksomheden sig også til at understøtte kunderne i deres bæredygtige transformation.

Med den nye LCA Platform har virksomheden taget et kvantespring i forhold til at forene den måde, vi arbejder med bæredygtighed på, og den måde vi dokumenterer det på. Det gør det muligt at klassificere bæredygtighed på lige fod med andre, mere traditionelle projektparametre såsom tid og økonomi. Og det er en meget konkret metode til at give kunderne håndgribelige værktøjer, som de kan bruge til at understøtte deres rejse mod bæredygtighed.

Kontakt

Morten Alsdorf
Senior Digital Transformation Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 56404581