Ny rapport: Fjernvarme kan give Danmark Power-to-X-forspring

07.06.2021

Fjernvarmen har en unik evne til at opsamle de betydelige energispild, der ellers vil være i PtX-produktionen. Ved at koble fjernvarme, havvind og PtX vil man kunne bidrage til bedre økonomi, højere energieffektivitet og øget hastighed i etableringen af PtX i Danmark. Det kan sikre dansk styrkeposition.

De danske fjernvarmenet kan være med til at gøre den danske satsning på Power-to-X til en grøn succesfortælling. Overskudsvarme udgør op til 25 procent af energien i PtX-processen og ved at udnytte dette og integrere brintproduktionen fra PtX-anlæg med fjernvarmesektoren kan man sikre god sektorintegration, der nedbringer omkostningerne til produktionen af grøn brint.

Det viser den nye rapport, ”Power-to-X og fjernvarmen”, fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, COWI og varmetransmissionsselskabet TVIS.

Rapportens analyser viser, at PtX-anlæg både kan få en indtægt fra salg af varmen og fra en øget brintproduktion, hvis overskudsvarmen anvendes til fjernvarme. Den forbedrede økonomi i PtX-produktionen kan derved bruges til at etablere større PtX-anlæg og i et hurtigere tempo, fastslår rapporten.

Rapporten fremhæver faglige vurderinger, der indikerer, at brintprisen kan reduceres med 5-10% ved integration med fjernvarmen. Det vil give et konkurrencemæssigt forspring til etablering af flere brintanlæg i Danmark.

Energieffektivitet kan dække op til 20 procent af fjernvarmen

Elektrolyse, hvor grøn strøm fra havvind bruges til at spalte vand og dermed danne grøn brint, genererer store mængder overskudsvarme, som egner sig til fjernvarme.

Fjernvarmen sikrer således en højere energieffektivitet ved at erstatte store energitab med anvendelse i fjernvarmen. Analysen anslår således, at 10-25 procent af energien fra grøn strøm til elektrolyse potentielt kan anvendes til fjernvarme. Rapporten beskriver, hvordan ikke kun overskudsvarmen direkte fra elektrolyseprocessen, men også fra hjælpesystemer som kompressorer kan integreres og genanvendes i fjernvarmesystemer.

Der er usikkerhed om hvor, hvornår og hvor store PtX-anlæg, der vil blive etableret i Danmark – hvor forskellige fremskrivninger for 2030 viser, at der vil være fra 1 til 6 GW elektrolyse. Overskudsvarmen udgør ca. 10-25 procent af energien og kan dermed potentielt dække op til ca. 20 procent af den nuværende fjernvarmeproduktion ved en kapacitet på 6 GW elektrolyse.

Det er en win-win-situation for alle aktører, som myndighederne og beslutningstagerne på Christiansborg bør arbejde for at realisere, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Fjernvarmen har en unik evne til at opsamle de betydelige energispild, der ellers vil være i PtX-produktionen. Med en sektorintegration mellem fjernvarme, havvind og PtX optimerer vi energiudnyttelsen fra vores energiproduktion på havet, vi modner og effektiviserer PtX-teknologien, samtidig med vi sikrer grøn boligopvarmning til mange tusinde husstande i Danmark. Det skal vi udnytte, siger Kim Mortensen.

Nye store eksportmuligheder

I slutningen af året skal regeringen fremlægge en national PtX-strategi, der skal anvise Danmarks vej til at blive en førernation på PtX-området.

Strategien bør specifikt indeholde handling til at integrere fjernvarmen, lyder anbefalingen fra Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, TVIS og COWI.

- Det kan være med til at give Danmark et internationalt forspring på grund af vores veludbyggede fjernvarmeinfrastruktur, lyder det fra Klaus Winther Ringgaard, Senior Vice President i COWIs energidivision.

- En tæt integration mellem PtX, fjernvarme og den stadig større produktion af havvind, der skal fodre PtX-anlæggene med energi, kan styrke designet af PtX-teknologien. Og det kan give Danmark en væsentlig styrkeposition på PtX-området, som kan definere udformningen af klog sektorintegration og åbne op for helt nye muligheder for eksport af systemløsninger, siger Klaus Winther Ringgaard.

Fjernvarmen vil gøre Trekantområdet til PtX-hotspot

For at forløse potentialet er det uomgængeligt at indtænke fjernvarmen som en central spiller i den nationale PtX-strategi, fastslår rapporten.

Dertil peges der også på en række anbefalinger, som beslutningstagerne med fordel bør tage til sig, så sektorintegrationen kan lykkes. Eksempelvis ved at sikre god planlægning af placeringer af PtX-anlæg tæt på fjernvarmenet.

Hos varmetransmissionsselskabet TVIS deler direktør Jørgen Nielsen de ønsker til tiltag, som kan hjælpe til at knytte fjernvarmen sammen med PtX. TVIS er en del af et bredt samarbejde mellem syv kommuner i Trekantområdet og flere store energi- og transportaktører, der ønsker at gøre området til Nordeuropas fyrtårn for produktionen af grønne brændstoffer som brint.

- Allerede i dag har Trekantområdet meget af den infrastruktur, der skal til for at producere og anvende grønne brændstoffer. Trekantområdet er centralt for transmission af el, tung transport, raffinering og brintproduktion. Derudover er der en kraftværksplads, affaldsforbrænding, havne, biomasseforbrænding, adgang til CO2 fra biogas, VE-strøm, transmissionssystem til varme, vi er centralt beliggende i Danmark og tæt på det nordtyske marked, siger direktør i TVIS, Jørgen Nielsen.

Kontakt

Marius Noer
Market Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408744

Kontakt

Klaus Winther Ringgaard
Senior Vice President
Energy International Management, Denmark

Tel: +45 5640 2116