Ny rapport om miljøzoner for arbejdsmaskiner

28.03.2023

Der findes i dag miljøzoner i København, Frederiksberg, Århus, Ålborg og Odense, hvor der gælder krav om partikelfiltre for dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Arbejdsmaskiner, der blandt andet bliver brugt på byggepladser, til anlægsarbejde og vedligehold af grønne områder er undtaget, selvom de ofte også er dieseldrevne og derfor en kilde til luftforurening i byerne. 

COWI har undersøgt de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved at inkludere arbejdsmaskiner i de eksisterende miljøzoner, samt at etablere nye miljøzoner for arbejdsmaskiner i Storkøbenhavns omegnskommuner og en række provinsbyer for Miljøministeriet.

Analysen konkluderer, at virksomhederne i nogen grad vil tilpasse sig kravene ved at udnytte deres maskinpark, så de nyere maskiner bruges i miljøzonerne, og at miljøzonekravene derfor kun vil medføre udskiftning af 1-3 % af arbejdsmaskinerne, selv hvis alle de foreslåede miljøzoner indføres samtidig. 

Det antages i analysen, at virksomhederne køber nye maskiner. De samlede omkostninger til udskiftning af maskiner er på mellem 10 og 81 mio. kr., afhængig af hvor høje krav der stilles, og hvor hurtigt kravene indføres. Analysen indeholder også et forslag til en afgift kombineret med miljøzonekrav. Resultaterne viser, at de fleste virksomheder vil betale afgiften frem for at købe nye maskiner, og omkostningerne reduceres derfor. De samlede omkostninger til afgiftsbetaling og evt. udskiftning er på mellem 3 til 19 mio. kr. afhængig af, hvor høje krav der stilles, og hvor hurtigt kravene indføres.

Læs hele rapporten her

Kontakt

Signe Anthon
Senior Project Manager
Society, Economics and Environment, Denmark