Ny vandledning er en langdistanceløber

I det sydvestlige Norge vil en ny vandledning i Stavanger-regionen strække sig mere end 40 kilometer – næsten lige så langt som et maratonløb – og forbinde seks kommuner.

17.08.2017

Når den er færdig, vil vandledningen med det olympiske mål løbe mellem rensningsanlægget ved Langevatn i Gjesdal og et reservoir ved Tjensvoll i Stavanger. På sin vej passerer vandrøret et reservoir og 12-14 nye ventilhuse, som distribuerer vand og regulerer vandtrykket. Med hensyn til vandet vil ledningen kunne transportere 3.300 liter vand pr. sekund – og fylde hvad der svarer til 3,5 Royal Albert Halls på 24 timer.    

Rådgivningskoncernen COWI står for projekteringen af projektet på vegne af Interkommunalt Vann-, Avløps og Renovationsverk, IVAR, som er den tværkommunale offentlige vandforsyning for Stavanger-regionen.

"Vi har samarbejdet med IVAR på tidligere projekter, og de driver en af de mest effektive vandforsyninger i landet," siger Jon Håvard Lien, project manager hos COWI.

Undervandskonstruktioner

Norge har et omfattende vandfordelingssystem med 134.000 kilometer vandledninger, der forsyner den lille og spredte befolkning.

Den aktuelle vandledning i det sydvestlige Norge, som også blev projekteret af COWI, blev færdig i 1997 og måler 31 km. Den nye, længere udgave kommer til at løbe vest for den eksisterende ledning, så der opretholdes en stabil kommunal vandforsyning, også i tilfælde af større lækager eller vedligeholdelsesarbejde. COWI mobiliserer en bred vifte af ekspertise for at udføre projektet,

"Vi er en rådgivningskoncern med en 360-graders tilgang og en masse forskellige kompetencer. I dette tilfælde udkommanderer vi vores dykkere, landmålere, forskere, områdeplanlæggere og alle derimellem. Vi kan således håndtere projektet fra den første projektering og lige indtil den dag, hvor 40 kilometer frisk, norsk brugsvand flyder gennem vandledningen ," siger Jon Håvard Lien.

Projektet er allerede igangsat. I henhold til kontrakten vil vandledningen blive leveret i 2023.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018