Nyt community skal sikre skalering af cirkulært byggeri

15.03.2022

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) lancerede i februar 'VCØB Community'. Det nye fællesskab, som foruden videncenteret består af omkring 30 andre virksomheder, har til formål at fremme løsninger inden for cirkulært byggeri. COWI træder ind som samarbejdspartner i det nye initiativ, og spiller dermed en aktiv rolle for mere cirkulær økonomi på tværs af branchen.

Knust beton som tilslag i ny beton, huskomponenter i genbrugstræ og gamle mursten, der får nyt liv i nye bygninger.

Et stigende antal virksomheder i byggebranchen arbejder allerede med cirkulære løsninger og genbrug af materialer. Men ofte udfoldes de cirkulære løsninger i pionerprojekter eller lille skala. Hvis omstillingen til en mere miljøbesparende byggeproduktion for alvor skal vinde indpas på landets byggepladser, er der behov for en anderledes tilgang. Derfor har VCØB lanceret VCØB Community, som har til formål at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de forskellige aktører i byggebranchen.

Gitte Gylling H. Olesen, Green Transition and Sustainability Market Director, og Lisbet Poll Hansen, Senior Specialist i bæredygtighed og bæredygtighed i projekter, er med i det nye community som repræsentanter for COWI. Gitte udtaler:

"Som medlem af VCØB Community får vi mulighed for at fremme cirkularitet på tværs af byggebranchens værdikæde. I dag eksisterer viden om cirkulære løsninger forholdsvis fragmenteret og isoleret. Men nu får vi nu muligheden for at dele best practise, behov og idéer i et samlet og dedikeret forum, så vi for alvor kan skalere de cirkulære løsninger".

Mere end bare genbrug

Cirkulær økonomi har et stort potentiale inden for byggeri. Der kan både være fordele at høste i forhold til at mindske byggebranchens CO2-udledning, og i forhold til at værne om knappe ressourcer. 

Men cirkularitet handler ikke kun om, at gamle byggematerialer får nyt liv i nye bygninger. I cirkulær økonomi skal produktets eller materialets totale rejse tænkes ind helt fra starten, lige fra design og produktion til adskillelse og sortering. På den måde kan produktet bevare en høj kvalitet, når det skal genanvendes i en ny værdiskabende livscyklus.

"I COWI har vi forudsætningerne for at kunne sætte turbo på de cirkulære løsninger. Men ikke alene", siger Lisbet Poll. "Der er et udtalt behov for samarbejde på tværs af hele branchen, lige fra bygherrer til ressourcestationer, hvis vi skal kunne udvikle nye byggematerialer og fleksible byggemetoder, der i fremtiden gør det let at adskille og genanvende materialer og løsninger. Her spiller VCØB Community en vigtig rolle i at bygge bro og dele viden mellem de mange interessenter."

Læs mere om VCØB community.

Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olese

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Green Transition & Sustainability Market Director
Buildings, Denmark

Tel: +45 56406328