Nyt tilbud giver 24 ugers barsel med fuld løn til begge forældre

11.03.2022

I COWI slår vi et slag for ligestilling af mødre, fædre, medforældre og for familier ved at indføre lige ret til en længere betalt barselsorlov.

Som den første virksomhed i ingeniør-arkitektbranchen indfører COWI, at alle forældre fremover skal have mulighed for 24 ugers fuld løn under barsel.

Startdatoen for COWIs mere vidtrækkende tiltag er 01.04.2022.

”I COWI ønsker vi at behandle alle medarbejdere lige og give gode vilkår for dem, som bliver forældre. Desuden vil vi gerne beholde titlen som den mest attraktive arbejdsplads for ansatte i rådgiverbranchen, og vi er sikre på, at der vil blive taget godt imod ensartede attraktive vilkår for begge forældre. Denne beslutning er også fuldkommen i tråd med vores nye strategi. Samtidig kan vi bidrage til en balance mellem arbejde og privatliv ved at give denne håndsrækning til børnefamilierne," siger direktør for COWI Danmark, Henrik Winther.

COWI er p.t. ved at lancere en ny strategi som blandt andet har en ambitiøs målsætning for mangfoldighed hvor alle er velkomne uanset alder, køn og seksualitet.

STOR FOKUS PÅ MEDARBEJDERTRIVSEL

Fra ledelsens side vil der også være opmærksomhed på, hvordan de barslende behandles før, under og efter barselsorloven, således at der hele tiden er et tæt tilhørsforhold mellem den ansatte og virksomheden.

Ved at skabe den bedst mulige medarbejdertrivsel, skaber vi samtidig det bedste grundlag for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere i et konkurrencepræget marked
Henrik Winther Direktør for COWI Danmark

Hidtil har mænd i COWI haft orlov i 2 uger efter fødslen, og derudover har de haft ret til at holde op til 6 uger betalt orlov. Det gøres der nu op med, så fædre, medforældre – ligesom mødre får ret til 24 ugers betalt barsel fra 01. april.

Som i dag vil der ikke være en karensperiode for den fødende forælder, men der indføres en karensperiode for den anden forælder på 3 måneder. 

Med det nye tiltag bygges der oven på den nye lov om dagpengeret for barsel, der træder i kraft til august. Her får forældrene tilsammen ret til 48 ugers orlov med dagpenge, hvoraf 11 uger er øremærket mor og 11 uger er øremærket far/medmor.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018