Nyt værktøj skal sætte skub i bæredygtig udvikling

03.04.2019

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og er i høj grad blevet en vision som lande, virksomheder og institutioner har taget til sig og ønsker at arbejde med. Et nyt værktøj til måling af løsningers bæredygtighedseffekt skal være med til at sætte handling bag de mange gode intentioner i arbejdet.

Mange virksomheder og institutioner bakker op om FN's verdensmål, men det er stadig de færreste, der har omsat det til konkrete planer, som kan skubbe den globale udvikling i en mere bæredygtig retning. Det skal udarbejdelsen af et værktøj til måling af forskellige tiltags bæredygtighedseffekt være med til at lave om på.

"Det er en kompleks opgave at arbejde med 17 Verdensmål og 169 delmål. Derfor er der behov for at gøre arbejdet for bæredygtig udvikling konkret, målbart og handlingsorienteret," siger projektleder Susanne Vedel Hjuler, som udvikler værktøjet i samarbejde med kollegaer fra COWI og DTU Management, Afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering.

Verdensmålene er rykket ind på direktionsgangene

En analyse fra Deloitte viser, at over 50 procent af de større danske kommuner har en dialog om verdensmålene på ledelsesniveau, og 44 procent vurderer, at verdensmålene i høj eller meget høj grad har betydning for kommunen.

Men de har brug for hjælp til at sætte handling bag ordene, mener Susanne Vedel Hjuler.

"Projektets formål er at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som kan levere målbare og forståelige resultater for, hvordan virksomheder og institutioner påvirker Verdensmålene. Det skal bidrage til, at flere kan komme i gang med at indarbejde målene i deres strategier og daglige arbejde," siger hun.

Fokus på den danske situation

Projektet vil især fokusere på de områder, hvor Danmark har størst udfordringer, og hvor danske virksomheder og institutioner, herunder kommuner og forsyninger, har størst potentiale for at bidrage med løsninger. "Det handler i høj grad om at få nedbragt ressourceforbruget. Det er her, det for alvor brænder på i såvel Danmark som i andre velstående samfund med et højt forbrug af transport, elektronik, tøj og andre materielle goder," siger Susanne Vedel Hjuler.

Et afgørende led i projektet er at indgå i dialog med danske virksomheder og institutioner omkring deres ønsker og behov til måling og rapportering af relevante Verdensmål. Denne dialog skal sammen med afprøvning på udvalgte projekter sikre værktøjets anvendelighed og værdi, og dermed bidrage til den bedst mulige rådgivning inden for bæredygtige løsninger.

FAKTA

Projektnavn:
Konkretisering og målbarhed af FN’s Verdensmål - Udarbejdelse af operationelt værktøj til brug i virksomheders og institutioners bæredygtighedsarbejde

Projektdeltagere:
COWI A/S og DTU Management

Tidsplan:
2019 - 2021

COWIfondens støtte:
1.040.000 DKK

Kontakt

Susanne Vedel Hjuler
Consultant
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 56401186