COWI vinder projekt i One Belt One Road

COWI er valgt som konsulent til at godkende projekteringen og konstruktionen af Karnaphuli-tunnelen i Bangladesh. Tunnelen er en del af One Belt One Road-initiativet - verdens største og dyreste infrastrukturinvestering, der skal forbinde Kina med Europa og Afrika.

22.05.2017

Karnaphuli-tunnelen er en 3,4 km lang og kompleks tunnel under Karnaphuli-floden, der er anlagt som en del af en 20 km lang hovedvej. Formålet er at forbedre infrastrukturen i Bangladesh, så der kommer vækst og udvikling i regionen, der er kendt for sin omfattende tekstilproduktion.

Projektet til omkring 530 mio. USD er hovedsageligt finansieret af kineserne via Export-Import Bank of China i henhold til One Belt One Road-initiativet.

"COWI er sammen med lokale rådgivningsvirksomheder blevet valgt til at gennemgå og godkende projekteringen og sikre, at alt anlægsarbejde og projektering opfylder de standarder, der er defineret for projektet. Det er en betingelse for investeringen, at vi og den australske partner SMEC er med på projektet, og vores job er at sikre den rette kvalitet i anlægsarbejdet," siger Bo Bendtsen, vice president i COWI Tunnels and Underground Infrastructure.

Konnektivitet er nøglen

Formålet med One Belt One Road (OBOR)-initiativet er at genskabe den gamle Silkevej ved hjælp af et handels- og infrastrukturnetværk, der strækker sig fra Østasien til Europa og Afrika med veje, jernbaner, havne, rørledninger og alt derimellem i en region med et kæmpe behov for forbedringer af infrastrukturen. Der planlægges en investering i projektet på 900 mia. USD over de næste ti år.

OBOR blev startet af den kinesiske leder Xi Jinping i 2013, og i sidste uge mødtes mere end 1500 delegerede, 29 statsoverhoveder og erhvervsledere fra over 130 lande ved Belt and Road Forum i Beijing for at drøfte projektet og høre om planerne for fremtiden.

Som international rådgivningsvirksomhed blev COWI inviteret til at dele sin viden og erfaring med store infrastrukturprojekter i regionen, og blev repræsenteret af Tina Vejrum, vice president Bridges international og Bo Bendtsen, vice president Tunnels and underground infrastructure.

"Konnektivitet er nøglen i OBOR, og det omfatter lige nøjagtig COWIs kernekompetencer og ydelser. Dette Forum var en fremragende mulighed for at møde forretningspartnere, udveksle oplysninger om OBOR-initiativet og identificere nye samarbejdsområder”, siger Tina Vejrum.

"Vi er konsulenter på ét af de første projekter i OBOR og ser frem til forhåbentlig at komme med på mange flere. Der vil være en massiv efterspørgsel efter leverandører inden for bro-, tunnel- og marineprojekter, hvor vi har omfattende erfaring,” tilføjer hun.

Som en erfaren konsulent på Silkevejen har COWI allerede omfattende erfaring med at arbejde i lande langs Silkevejen. Denne erfaring omfatter ansvar for konstruktion af Hongkong-Zhuhai-Macao-forbindelsen, der forventes at stå færdig i år, og den igangværende ShenZhong-forbindelse i Kina samt involvering i alle større hængebroprojekter i Tyrkiet, senest detailprojekteringen af Izmit Bay Crossing, som åbnede for trafik i 2016.

Om Karnaphuli-tunnelen

  • 3,4 km lang tunnel med flere baner
  • Arbejdet med de 500 meter med tunneltilslutningskonstruktioner og arbejdsskaktkonstruktioner vil blive igangsat i juni og vil fortsætte til og med februar 2018.
  • Arbejdet med adgangsveje og viadukt vil blive igangsat i starten af 2018 og fortsætte indtil 2021.

COWI er den uafhængige kontrollør af konstruktionen.

To store opgaver:

  • Konstruktionsgennemgang
  • Tilsynskonsulent

One Belt, One Road (OBOR)

  • Belt and Road Initiative, også kaldet One Belt One Road, eller OBOR, er en genskabelse af den ikoniske landbaserede og maritime Silkevej via et handels- og infrastrukturnetværk, der spænder fra Østasien til Vesteuropa og sydover gennem Afrika. Den består af veje, jernbaner, havne, rørledninger og alt derimellem i en region med en mangel på infrastruktur, der i følge visse beregninger ville kræve 26 billioner USD at afhjælpe.
  • OBOR understreger idéen med konnektivitet. Konnektivitet er ikke kun den økonomiske, finansielle og juridiske integration. Det vedrører også det indbyrdes forhold mellem kulturer og de forbindelser, der knytter samfund sammen.
  • Der planlægges en investering i projektet på 900 mia. USD over de næste ti år. I 2015 overførte Kina 82 mia. USD til de tre statsejede banker til brug for OBOR-projektet.

Kilde: TIME, Wikipedia.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018