Ordinær generalforsamling 2023 i COWI Holding A/S – Foreløbig dagsorden

16.01.2023

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. 

Hvis du er aktionær og har et forslag, du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal du sende dit forslag til bestyrelsen i god tid, så emnet kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen v/direktionssekretariatet att.: Linda Vedel Andersen lva@cowi.com senest tirsdag den 31. januar 2023. 

Vi forventer at sende indkaldelse til generalforsamlingen og den endelige dagsorden ultimo februar 2023.

Se den foreløbige dagsorden her (kun tilgængelig på engelsk).

Kontakt

Julie Ramhøj Meisner
Senior Vice President
Group Legal, Denmark

Tel: +45 56402002