COWI skal designe yderligere 23.300 m2 i Oslo Lufthavn

Med denne udvidelse vil der blive plads til verdens største passagerfly, den 276 tons tunge Airbus A380.

01.02.2017

Non-Schengen-området i Gardermoen skal udvides med en ny bygning, og COWI vil være hovedentreprenør med hensyn til de tekniske aspekter. Hermed tager COWI hul på sit sjette år med arbejde i Gardermoen.

Udvidelsen af non-Schengen-området i Gardermoen vil foregå på et tidspunkt, hvor kapaciteten i området er udnyttet fuldt ud. En af udfordringerne ved opgaven er således at sikre, at byggearbejdet udføres uden væsentlig gene for den aktuelle drift af anlægget, passagerstrømmen og personalets arbejdsforhold. Terminalen skal forblive i fuld drift i hele byggeperioden.

Godt samarbejde

Det nyligt valgte tekniske team, der består af COWI som hovedentreprenør og Aas Jacobsen og Ing. Per Rasmussen som underentreprenører, har allerede god erfaring inden for projektområdet. De var alle tidligere en del af projekteringsgruppen for Oslos Terminal 2, også kaldet Team_T.

“Samarbejdet mellem COWI, Aas Jacobsen og Ing. Per Rasmussen fungerede virkelig godt, og det er en af grundene til, at vi gerne vil fortsætte. Vi er et fasttømret team, og kunden skal ikke forholde til tre forskellige virksomheder,” siger Frode Fjeldstad, tendering and contract manager for COWI.

Plads til verdens største passagerfly

Selvom projektet er en naturlig udvidelse af T2-projektet, anførte Avinor, at der burde være et meget mere fladt terræn og væsentligt lavere byggeomkostninger samt mere standardiserede løsninger.

Non-Schengen-delen skal opføres som en ny bygning i den yderste ende af den tidligere internationale finger, Pier Øst, som vil blive forlænget med 100 m. Flyholdepladserne vil også blive ombygget for at gøre plads til større fly. En af de holdepladser, der skal etableres, vil kunne rumme verdens største passagerfly, Airbus A380.

Stærk positionering inden for lufthavne fortsætter

Luftfartsprojekter har i de senere år udgjort en stor del af COWIs portefølje. De største af disse har været etablering af de nye terminaler, Gardermoen T2 og Flesland T3, der efterfølges af opgaver med en helikopterbase i Haakonsvern og kampflybasen i Evenes.

“Siden arbejdet begyndte i 2009, har i alt 228 medarbejdere fra COWI arbejdet på T2-projektet i Gardermoen. Til sammenligning har COWI omkring 1.100 medarbejdere i hele Norge. Frode Fjeldstad, tendering and contract manager for COWI på non-Schengen-projektet, har haft sit eget kontor i Gardermoen, siden T2-projektet blev igangsat,” anføres det i en pressemeddelelse.

Fjeldstad forklarer, at de har beholdt deres kontorer fra T2 til non-Schengen-projektet.

“Men rammerne vil være mere beskedne end tidligere. OSL ønsker, at hele projekteringsgruppen skal sidde sammen, hvilket også er en praktisk nødvendighed, når vi arbejder med en stor fælles BIM-model” siger Fjeldstad.

Massiv dansk udvidelse

I januar modtog COWI bekræftelse på, at virksomheden skal designe udvidelsen af Københavns Lufthavn, Kastrup, som vil omfatte mere end 22.000 m2 fordelt på tre etager. Lufthavnen forventer en stigning i passagertallet fra 26 mio. i dag til 40 mio. inden for de næste 20-25 år.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018