Pres på byerne giver plads til nytænkning

Natur, deleøkonomi og stærke fællesskaber. Det er fundamentet i nye markante byudviklingsprojekter, som skal imødekomme tilstrømningen af mennesker til de største byer. COWI er rådgiver på udviklingen af flere nye bydele.

29.11.2016


Cirka 1.2 millioner mennesker flytter til byområder spredt over hele verden. Hver uge. Året rundt. Det sætter pres på byernes evne til at møde borgernes behov for en hverdag med tryghed, mobilitet og frisk luft, og det har sat skub i byudviklingsprojekter mange steder i verden, ikke mindst i Kina, hvor nye byer til op mod 600.000 mennesker skyder op i øde landområder uden for de største byer.

Også i Danmark er der gang i udviklingen af nye bydele, bl.a. Nye og Nærheden ved Aarhus og København, hvor markområder bliver udviklet fra bunden med moderne, energieffektive boliger med nem adgang til indkøb, fritidsaktiviteter, skole, natur og kollektiv transport.

”Det er en fantastisk mulighed at få lov at starte helt fra bunden og udvikle en moderne forstad, som er mere fremtidsorienteret og bæredygtig end 60’ernes forstæder, hvor store ensartede parcelhuskvarterer blev rullet ud ved siden af monotone lejlighedskarréer. I dag har vi lært, at det ikke gør noget godt for nogen at operere med så meget ensartethed på en gang, ” siger Ole Møller, projektdirektør i Nærheden, som er et nyt byudviklingsområde i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune ca. 20 minutters togrejse fra København.

Ingen skal føle sig spærret inde bag høje hække

Ole Møller, tidligere bl.a. rådgivende ingeniør hos COWI, teknisk direktør i Roskilde Kommune og kommunaldirektør i Faxe Kommune, har en klar vision for den nye forstad: At skabe de optimale rammer for fællesskab og nemt hverdagsliv.

”Ingen skal føle sig spærret inde bag høje hække. Vi ønsker at kombinere byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Beboerne skal have de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser, ” siger Ole Møller.

Uden for projektkontorets vinduer i Nærheden er entreprenørmaskiner og folk med hjelme i fuld gang med at anlægge de første nye veje og forsyningsledninger til bydelen, og lige over for står en solskinsgul salgspavillon på den grund, hvor entreprenøren MT Højgaard bygger den første etape rækkehuse. Planen er, at der på Nærhedens 65 hektar ubebyggede område skal bygges i alt 3.000 boliger med tilhørende skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, dagligvareforsyning, sundhedshus mm. til byens forventede 8.000 indbyggere.

Og selvom de første huse først er planlagt til at stå klar i efteråret 2017, så er interessen tilsyneladende stor. Ifølge Christina Jørgensen, divisionsdirektør i MT Højgaard, blev 11 boliger reserveret allerede ved det første åbent hus arrangement.

”Vi tror meget på de visioner og værdier, der ligger til grund for Nærheden, og ser det som et attraktivt boligområde for bl.a. andre yngre børnefamilier, som ønsker natur, fællesskab og mere plads, men til en lavere pris end i København, ” siger Christina Jørgensen.

Hvorfor eje når man kan dele

Deleordninger – af bl.a. biler, gæsteværelser, kontorarbejdspladser og værksteder - vil være et centralt element i både Nærheden og Nye, som derved rammer en stadig mere udbredt tendens blandt især den yngre generation – de såkaldte Millennials mellem 18 og 34 år. En generation som ikke nødvendigvis ønsker at eje materielle goder og slet ikke, hvis det sker på bekostning af miljø og bæredygtighed. I stedet deler de på livet løs gennem nye forretningsmodeller som Uber og Airbnb, der har sat turbo på deleøkonomiens opblomstring.

”Jeg oplever en stor interesse for et alternativ til de høje ligusterhække og skarpt opdelte matrikler – også i den ældre generation. Folk vil gerne hinanden. Desuden giver det ingen mening at bygge en masse kvadratmeter, som står ubrugte det meste af tiden. I stedet handler det om at gøre noget, der er til gavn for os alle og passe bedre på de ressourcer, vi har, ” siger direktør Jørn Tækker fra Tækker Group, som står for udviklingen af Byen Nye, hvor de første nybyggede huse forventes at stå klar i foråret 2017.

Udfordringer kan vendes til nye muligheder

COWI er hovedrådgiver på udviklingen af Nærheden – herunder veje, vand og digital infrastruktur. I byudviklingsprojektet Nye nord for Aarhus, har COWI bl.a. haft ansvaret for udvikling og projektering af både vejene og al vandhåndtering, herunder innovativ udnyttelse af regnvand samt skybrudssikring. Ideen med de nye bydeles placering er, at de ligger i naturskønne omgivelser og tæt på kollektiv trafik, som skaber en hurtig forbindelse til de større byer.

CEO Lars-Peter Søbye påpeger, at de voksende byer og klimaforandringer er globale udfordringer, som står øverst på dagsordenen hos mange kunder - og dermed også hos COWIs mange specialister:

”Hvordan skaber vi fortsat plads og mobilitet til de voksende byers borgere, som gerne vil kunne nyde naturen og bevæge sig frit i stedet for at spilde tiden i bilkøer på vej hjem fra arbejde? Hvordan håndterer vi de voksende vandmasser? Kan vandmasserne ligefrem være en ressource i byudviklingen og ikke et problem, hvis vi finder den rigtige løsning? Jeg tror det. Nærheden og Byen Nye er blot to eksempler på, at komplekse udfordringer kan vendes til nye muligheder, når der tænkes innovativt, og jeg er stolt over, at COWI bidrager til udviklingen, ” siger Lars-Peter Søbye.

Om Nye og Nærheden

Byen Nye

 • Nye ligger nord for Aarhus mellem Lisbjerg skov, Egå Engsø, samt forstæderne Lystrup og Elev.
 • Hele projektområdet på ca. 140 hektar er i dag landbrugsjord, men ambitionen er, at Nye på sigt skal huse omkring 20.000 mennesker.
 • Tækker Group udvikler byen i etaper ud fra en masterplan for hele byen.
 • Etape 1, en bydel på 17 hektar med ca. 600 boliger til ca. 2.000 mennesker. De første 50 boliger forventes klar til indflytning i 2017, når den nye Aarhus Letbanen starter - inkl. stop i Nye.
 • COWI har stået for udvikling og projektering af vejene og al vandhåndtering, herunder innovativ udnyttelse af regnvand samt skybrudssikring. COWI har desuden udviklet en biodiversitetsstrategi og f.eks. frøblandinger, der skal sikre en mangfoldig og værdiskabende natur i byens åbne rum. Alt sammen i et tæt parløb med Tækker og de relevante myndigheder Aarhus Kommune og Aarhus Vand.

Nærheden:

 • Realdania udvikler i samarbejde med Høje Taastrup Kommune en ny moderne og bærdygtig forstadsbydel - NærHeden - i Hedehusene, som ligger mellem Taastrup og Roskilde.
 • Det 65 hektar store område ligger ligger delvist på et tidligere industriområde, delvist på et naturområde med søer.
 • Ambitionen er, at området skal rumme op til 3.000 nye boliger til de forventede 8.000 fremtidige beboere, samt skoler og andre kulturinstitutioner.
 • Ligesom i byen Nye er lagt op til, at man bor tæt, boligerne er energieffektive, og der er nem adgang til offentlig transport, optimale forhold for gående og cyklister samt masser af rekreative grønne og bæredygtige frirarealer.
 • COWI er hovedrådgiver og står for rådgivning og projektering af både veje, stier og pladser herunder håndtering af både hverdags- og skybrudsregn, ledningskoordinering, kloakering, belysning m.v.
 • Opgaven løses i tværfaglige teams bestående af landskabsarkitekter, vejingeniører og hydraulikkere m.fl

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018