Nye metoder til at mindske risici for skader på bygninger i forbindelse med anlæggelse af tunneler

​Grundvand, der trænger ind i bygningsværker under jorden, f.eks. tunneler og skakte, kan forårsage et fald i poretrykket i ler, hvilket resulterer i sammenskridning med potentielt alvorlige skader på bygninger til følge. Ny forskning skaber bedre værktøjer til at minimere risiciene.

06.12.2018

Selv på stor afstand af selve bygningsværket kan grundvand, der trænger ind i tunneler, forårsage fald i poretryk, sammenskridning og beskadigelse af bygninger. De potentielle omkostninger er enorme, og det stigende behov for tunneler til at reducere trafiktætheden i verdens voksende storbyer betyder, at disse omkostninger også er stigende.

Et nyt studie har tilvejebragt en innovativ kortlægningsmetode, der kan reducere disse risici. I studiet anvendes der sandsynlighedsbaserede modeller.
Jonas Sundell, som arbejder i COWIs Hydrogeology department på kontoret i Gøteborg, og som er erhvervs-PhD-studerende ved Chalmers University of Technology i Sverige, forklarer:  

“Vi har set på områder, hvor der er risiko for sammenskridning, hvis man sænker grundvandsspejlet. Disse problemer blev tidligere behandlet på en ret fragmenteret måde: Geoteknikere borede huller på bestemte steder, og hydrologer undersøgte andre steder, men de var aldrig i stand til at knytte informationerne sammen på en nyttig måde. Med den nyudviklede metode bliver dette muligt. Metoden er sandsynlighedsbaseret og beskriver, hvor i et område risiciene kan findes.

20.000 borehuller er blevet undersøgt

Casestudiet for PhD’en er højspændingsforsyningstunnelen City Link i Stockholm, Sverige. Det viser effektiviteten og anvendeligheden af denne model som et værktøj, der kan bruges til at kommunikere med interessenter, understøtte beslutninger om at prioritere risikonedsættende foranstaltninger samt til at identificere behovet for yderligere undersøgelser og overvågning. Metoden er også benyttet på ‘Stockholm Bypass’ og ‘West Link’ i Gøteborg.

“I dette studie har vi set på 20.000 borehuller i det centrale Stockholm. Nogle huller var til kabeltunnelen, der er dækket af casestudiet, og andre var til projekter, som vi fandt i stadsarkivet og hos de relevante myndigheder,” siger Jonas.

Det arbejde, som han og hans team har udført, ‘Risk mapping of groundwater-drawdown-induced land subsidence in heterogeneous soils on large areas’ blev offentliggjort for nylig i tidsskriftet Risk Analysis.

​Studiet er delvist finansieret af COWIfonden.

læs mere

Hele artiklen fra Risk Analysis kan downloades her.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018