Ny løsning for skybrudssikring af store bygninger

Den øgede risiko for oversvømmelser som følge af klimaændringer har fået kommunerne til at vende blikket mod nye løsninger til håndtering af de voksende vandmængder. COWI og Grundfos har udviklet en ny, økonomisk og pladsbesparende aflastningspumpe som en særdeles brugbar løsning.

04.05.2017

En nyudviklet aflastningspumpe kan bidrage til at sikre store bygninger og virksomheder mod oversvømmelser og imødekomme den stigende efterspørgsel fra kommuner og virksomheder i Danmark efter tiltag til klimasikring.

"En aflastningspumpebrønd er et omkostnings- og pladsbesparende alternativ til regnvandsbassiner, som der er blevet flere og flere af, efterhånden som der kommer hyppigere og hyppigere skybrud. Bassinerne er især en udfordring i byerne, hvor der ikke altid er plads til dem," siger Jesper Valentin Nielsen, project manager i COWI.

I tilfælde af skybrud aktiveres den nyudviklede pumpebrønd, som hindrer, at der trænger vand ind i bygningens kælder og beskytter den mod tilbagestrømning af kloakvand. Det giver nye muligheder for at skybrudssikre eksempelvis store virksomheder, skoler og boligforeninger i tæt bebyggede områder uden at afbryde vandforsyningen. Indtil videre er løsningen iværksat på en skole og et stort datacenter i København.

Fra 2-3 til 120 liter pr. sekund

Pumpen er inspireret af tilsvarende løsninger til enfamiliehuse, som kombinerer en tilbageløbspumpe med en brønd, hvorfra regnvand under tryk pumpes ud i kloaksystemet. Det betyder, at man ikke behøver at lukke for vandet efter en oversvømmelse, og især at skoler, virksomheder og eksempelvis boligforeninger kan fungere uhindret af skybrud.

Modellen til enfamiliehuse klarer 2-3 liter pr. sekund, mens den nyudviklede pumpebrønd klarer ca. 120 liter vand pr. sekund.

"I princippet har vi udviklet en løsning, som kan udvides til at kunne klare endnu større vandmængder, hvis der er behov for det. Løsningen kan forekomme relativt dyr, men ikke hvis man tager i betragtning, hvor stor skade gentagne skybrud har forårsaget på eksempelvis Lergravparkens skole på Amager," forklarer Jesper Valentin Nielsen.

Ortofotos af tidligere oversvømmelser

Denne løsning kræver nøjagtige oplysninger om, hvor store mængder vand brønden og pumperne skal kunne klare. Derfor er der behov for oplysninger om forholdene på stedet og om oversvømmelsernes forløb, ifølge Klaus Gerhard Hansen, Grundfos:

"I den forbindelse har COWI vist sig at være en stærk partner, fordi de ikke alene er eksperter i at sikre bygninger mod oversvømmelse. De kan også beregne, hvordan og hvor meget en oversvømmelse vil udvikle sig på et bestemt sted," siger han.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018