Stærkt resultat for 2021 – ordrebog tæt på 5 mia. kr.

02.03.2022

COWIs omsætning i 2021 steg med 129 millioner kroner til 6,569 milliarder kroner. Samtidig steg ordrebogen til knap fem milliarder kroner. Ny vækststrategi skal sikre momentum i de kommende år.

På trods af en forstyrrende corona-pandemi lykkedes det at opnå den højeste måling på kundetilfredshed nogensinde, og der ses en direkte sammenhæng mellem kundetilfredsheden og profitabiliteten. Driftsresultatet steg til 356 millioner kroner, en stigning på seks millioner kroner.

”Resultatet afspejler en effektiv forretning med fokus på specifikke geografiske områder, tætte kunderelationer og dygtige medarbejdere, som sikrer høj kvalitet,” siger Lars-Peter Søbye, Group CEO, COWI.

I 2021 har COWI frasolgt og trinvist afviklet aktivitet i Mellemøsten og Afrika, hvor usikkerheden ved at lave forretning er betydelig. I stedet har COWI sikret sig en stærkere markedsposition på kernemarkederne i Skandinavien, Storbritannien og Nordamerika. Især i Storbritannien er forretningen vokset, og i USA har COWI vundet strategisk vigtige projekter, der skaber fundamentet for yderligere fremgang. Senest som rådgiver på en af USA's største offshore vindparker, Empire Wind ved Long Island, New York.

Ny strategi med fokus på bæredygtighed og vækst

COWI har netop lanceret en vækststrategi baseret på den grønne omstilling. Den indebærer blandt andet, at COWI ikke længere vil arbejde med projekter, der forlænger levetiden for fossile brændstoffer.

”Vi har et særligt ansvar for at bidrage til, at samfundet bliver mere grønt til gavn for de kommende generationer. Det har konsekvenser for vores forretning, at vi har fravalgt projekter med fossile brændsler, og at vi i løbet af tre til fem år ønsker, at alle vores projekter fremmer bæredygtighed. Det har allerede medført et nej tak til en række ellers lukrative projekter, men der er ikke plads til slinger i valsen. Heldigvis er langt de fleste kunder kun glade for, at vi har meldt klart ud. De fleste er klar – og vi er klar – til at gøre en forskel, som kommer til at gavne alle på langt sigt,” siger Lars-Peter Søbye.

Han har sammen med medarbejderne identificeret fire områder, der er afgørende i den grønne omstilling, hvor COWI vil være markedsførende. Det gælder bæredygtig energi, kompleks infrastruktur og komplekse bygninger samt klima og vand tilpasning.

”Ingeniører og arkitekter har ikke alle svarene på den grønne omstilling. Vi vil derfor investere betydeligt i nye partnerskaber, f.eks. med startups, og vi vil vi også investere i ny innovation og teknologi, der kan accelerere bæredygtighed i tæt dialog og samarbejde med vores kunder. COWI er en people business. Hvis vi skal gøre en forskel sammen med vores kunder, er vi nødt til fortsat at sikre, at vores medarbejdere anses for de fagligt dygtigste. Derfor investerer vi i de kommende år også ekstra millioner i kompetenceudvikling,” forklarer Lars-Peter Søbye.

Selvom strategien skal levere en årlig organisk vækst på mere end fem procent over tid, så vil COWI fortsat være parat til opkøb for at styrke sin markedsposition.

”Samlet vil myndighederne i EU og USA investere over 10 trillioner kroner i grøn omstilling. Med vores kompetencer har vi gode muligheder for at få en pæn bid af den kage. Derfor er jeg ikke bekymret for, om vi kan levere væksten. Min bekymring retter sig imod manglen på kvalificeret arbejdskraft. Eventuelle opkøb vil derfor i stigende grad handle om at sikre medarbejdere med de rette kompetencer,” siger Lars-Peter Søbye.

Med udgangspunkt i et stærkt regnskab og en gennemarbejdet, ambitiøs strategi vil COWI også fremover være en førende international virksomhed, når det kommer til at fremme innovative løsninger og den grønne omstilling.

Store nye opgaver i 2021:

  • I USA blev COWI tildelt sin hidtil største kontrakt om havvindanlæg i USA til dato. Under kontrakten med Empire Offshore Wind – et joint venture mellem Equinor og bp – skal COWI levere den samlede projektering af fundamenterne til havvindmølleprojekterne Empire 1 og 2 ud for Long Islands kyst ved New York. Empire Wind forventes at spille en stor rolle i at indfri staten New Yorks mål om at nå 70 procent vedvarende energi i 2030. COWI stiller med flere end 100 specialister, der skal arbejde på alle elementerne, der indgår i projekteringen af fundamentet, fra overgangen til tårnet til fastgørelsen til havbunden.

  • I Danmark vandt COWI to vigtige rammeaftaler inden for forsyningsbranchen. I de kommende fire år skal COWI hjælpe HOFOR og Novafos med bl.a. håndtering af vand og spildevand samt fjernvarme. Det samlede honorar for de to aftaler beløber sig til ca. 300 millioner kroner.

  • I Canada tildelte provinsen British Columbia COWI en kontrakt på 15 millioner dollar, hvor COWI skal fungere som bygherrerådgiver på en ottesporet sænketunnel under Fraser-floden. Tunnelen skal skabe ekstra kapacitet for bilister og brugere af offentlig transport, og for første gang bliver det muligt for fodgængere og cyklister at krydse floden. COWI skal levere referencekoncepter og geoteknisk understøtning af den ambitiøse flodkrydsning, der har en pris på 4,15 milliarder canadiske dollar.

  • COWI vandt et projekt til 22,5 millioner euro for Den Europæiske Investeringsbank om at lede et konsortium med fire specialiserede partnere. Projektet hedder IPF11 og omhandler forberedelse af forskellige bæredygtige infrastrukturprojekter i seks lande i det vestlige Balkan. COWI skal levere forundersøgelser, vurdering af miljømæssige og sociale konsekvenser, samt projekteringsgrundlag og udbudsmateriale. Slutmålet er at sikre bedre infrastrukturanlæg, bedre sammenhæng og i sidste ende løfte livskvaliteten i regionen. Kontrakten løber over fire år.

  • I Norge blev COWI tildelt en kontrakt om rådgivning af Nye Veier om planlægning af motorvej E6 mellem Moelv og Roterud. Projektet omfatter 11 kilometer vej, herunder en motorvejsbro over Mjøsa. Det samlede projekthonorar forventes at overstige 2,5 millioner norske kroner.

  • I Sverige vandt COWI en kontrakt for planlægningsfasen af Volvo og Northvolts nye batterifabrik i Gøteborg. COWI står for de tekniske undersøgelser.

  • I Sverige vandt Arkitema & LINK Arkitektur, i samarbejde med Arkitektbolaget, konkurrencen om at designe Växjös nye akuthospital. Der er arbejdet omhyggeligt for at indpasse det nye byggeri i det omkringliggende kulturlandskab på trods af sin store volumen på 125.000 m². Arkitemas honorar er på ca. 60 millioner svenske kroner.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018