Startups og store virksomheder skaber resultater sammen

25.11.2021

Innovation er en vigtig nøgle til at løse klimaudfordringer. Går startups og store virksomheder sammen, så kan innovationen accelereres. Det viser resultaterne fra det treårige program Urbantech. 

Urbanisering præger udviklingen over det meste af kloden. FN forventer, at 70 procent af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer, og bæredygtig byudvikling er derfor afgørende for, om verdenssamfundet lykkes med at løse de store klima- og miljømæssige udfordringer, som vi står over for. Senest har COP26 klimakonferencen i Glasgow vist, at det haster med løsninger.

Ny teknologi kan give bedre byggeri

I 2019 gik COWI, EWII og VKR Holding/VELUX sammen med den filantropiske forening Realdania og Industriens Fond for at sætte fokus på innovation og bæredygtighed i byggeriet.

Konkret etableredes startup-accelerationsforløbet Urbantech, hvor dygtige iværksættere inden for teknologi og byggeri har produkt- og forretningsudviklet sammen med de store danske koncerner. I alt har 39 startups været med i programmet – og resultaterne har været gode.

”Det er gået bedre, end vi havde turdet håbe på. Vi har skabt et værdiskabende og dynamisk vidensmiljø her i Danmark, der gør, at udenlandske talenter finder det attraktivt at komme hertil. Mange af de iværksættere der har været med, arbejder stadigvæk sammen med danske virksomheder, og det skulle gerne munde ud i innovative løsninger og øget konkurrenceevne. Urbantech har vist os at samarbejde på tværs af størrelse, fag og brancheskel kan være meget værdifuldt. Den erfaring tager vi helt sikkert med os videre,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

De 39 iværksættere har indtil videre skabt mere end 110 arbejdspladser. Men endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at iværksætterne er lykkedes med at rejse 199 mio. kroner i venturekapital, hvilket er dobbelt så meget som Urbantech-programmet sigtede efter til at starte med.

”Udover de flotte resultater – i form af nye løsninger, jobskabelse og tiltrækning af venturekapital til det byggede miljø – hæfter jeg mig også ved den udvikling, som de tre store virksomheder i programmet er gået igennem. De mange startups, som i løbet af de sidste tre år har været inde i maskinrummet hos virksomhederne, har inspireret til, at de ser sig selv og deres måde at arbejde med innovation på i et helt nyt lys. Det håber jeg også kan inspirere mange flere etablerede virksomheder i Danmark,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

Også stor værdi hos de store virksomheder

Iværksættervirksomhederne har åbenlyst har gavn af de gode samarbejder med etablerede spillere i og omkring byggeriet. Samtidig har COWI, EWII og VKR Holding/VELUX fået meget læring ud af at være med – både i mødet med de forskellige startups og i samarbejdet på tværs.

”Urbantech og samarbejdet med startups har uden tvivl accelereret COWIs digitale udvikling og bidraget til at forandre vores forretningsmæssige mindset. Når du kombinerer agiliteten, kreativiteten og forandringsparatheden i startups med ledelsesstrukturen og kundebasen i større virksomheder, skaber du et ideelt miljø for radikal innovation. Fremover vil vi derfor fokusere endnu mere på at indgå i stærke partnerskaber med for eksempel startups, fordi når vi går sammen, kan vi skabe bedre løsninger for en bæredygtig verden,” siger Lars-Peter Søbye, CEO i rådgivningsvirksomheden COWI, der gennem det seneste år har arbejdet sammen med iværksættervirksomhederne Parametric Solutions, Cogo, Treble Technologies, Excess Materials Exchange og Woodsense.

Også hos energikoncernen EWII har arbejdet med iværksætterne i Urbantech været lærerigt – og det har åbnet døren til et iværksætterunivers som hidtil ikke har fyldt nok hos den koldingensiske koncern.

”Urbantech har vist os, at der findes en verden, vi ikke havde tilstrækkelig indsigt i – og den verden har transformeret vores selvforståelse og skabt ny dynamik i koncernen. Jeg tror aldrig, jeg har været i et miljø, der har været så givende for udviklingen af en veletableret organisation – et miljø, hvor vi naturligt får lyst til at møde hinanden i øjenhøjde og gensidig respekt for de ting, vi kan udvikle hinandens forretninger med. Urbantech har sat et varigt fingeraftryk på EWIIs bidrag til den grønne dagsorden,” siger Lars Bonderup Bjørn, der er adm. direktør i EWII.

Varige aftryk vil der også være i mange år frem hos VKR Holding og VELUX, der fremadrettet kommer til at sætte ekstra pondus bag arbejdet med iværksætteri, teknologi og bæredygtigt byggeri.

”For VELUX har det været en øjenåbner at deltage i Urbantech. Vi kommer selv fra en baggrund, hvor innovation og nytænkning altid har været en del af vores DNA. I forbindelse med Urbantech-samarbejdet har vi for alvor fået øjnene op for, hvor meget der sker i hele økosystemet omkring byggeindustrien, og hvor mange ideer og initiativer der ligger og bobler omkring os. Samarbejdet har åbnet nye døre, vi har lært en masse om teknologi – og ikke mindst har vi lært, hvordan vi arbejder med iværksættere. Vi håber og tror, at vi har tilført iværksætterne stor værdi i form af rådgivning og sparring. Men vi har også selv lært rigtig meget af samarbejdet – så meget, at VKR Holding netop har etableret KOMPAS, en venturekapitalfond med fokus på bæredygtighed og teknologi inden for byggesektoren,” siger Tina Mayn, SVP for Products i VELUX. Med venturefonden sigtes der efter investeringer for én milliard kroner hen over de kommende 10 år og dermed er den en af de største enkeltstående venturefonde i Danmark.

Forankring skal gøre den store forskel

Tre års iværksætterforløb har kastet mange indsigter af sig. Nu skal der evalueres, konkluderes og forankres med udgangspunkt i Urbantech-projektet.

”Vi har lært en hel masse. Og når jeg siger ’vi’ så tænker jeg på hele miljøet omkring Urbantech. Det er vigtigt at vi får samlet grundigt op på tre hæsblæsende år, så den nye viden og de mange erfaringer vedbliver med at være en del af branchen og økosystemet både her i Danmark og internationalt. Det sker når forskellige aktører krydser deres kompetencer og kreative idéer på nye måder,” siger Michael Ambjørn fra Rainmakin, der har stået i spidsen for Urbantech gennem projektets treårige forløb.

COWI og Arkitema begyndte i 2021 at samarbejde med 5 startups:

Woodsense

Woodsense har udviklet en IoT-løsning, der overvåger trækonstruktioner under hele byggeprocessen for at forbedre kvalitetssikring og opdage skader, efterhånden som de opstår.

Cogo

Cogo samler forskellige former for deletransport - målet er at skabe problemfri mobilitet og en bedre fremtid. Cogo er en app, der tilbyder delescootere, -cykler, -biler og -knallerter, som enten er menneskedrevne eller eldrevne. Vi har aktuelt over 160 forskellige operatører i 500 byer på verdensplan og indsamler værdifulde data på tværs af mange forskellige typer køretøjer og brugerbehov.

Excess Materials Exchange

Excess Materials Exchange er en B2B SaaS-platform. Platformen forløser potentialet i overskydende materialer og produkter ved at matche dem med de genanvendelsesformål, der skaber mest værdi. Platformen kvantificerer de nødvendige økonomiske, miljømæssige og sociale data samt angiver forrentningen af genanvendelse af høj værdi for organisationer, så de kan træffe datadrevne beslutninger. Vi fremmer teknologier som AI, blockchain og maskinlæring med henblik på at kunne opskalere cirkulære løsninger og dermed fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi på verdensplan.

Parametric Solutions

Parametric Solutions leverer teknologidrevne og intelligente løsninger, der anvendes i den tidlige projekteringsfase. Vi tilbyder en skybaseret platform, der hjælper bygherrer og arkitekter med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og dermed skabe bedre bymiljøer. I stedet for manuelt at udarbejde ét projekteringsforslag skaber vi en række forskellige projekteringsalternativer – alle med særlige udfordringer og muligheder. På den måde skaber vi grundlaget for en mere informationsdrevet og demokratisk beslutning, hvor konsekvenserne af beslutningen visualiseres allerede i planlægningsfasen.

Treble

Treble er i færd med at udvikle et nyt skybaseret softwareprodukt til håndtering af lyd og akustik i byggede miljøer. Softwaren er baseret på en simuleringsmotor, der modellerer akustikken i rum. Ud over øget nøjagtighed tilbyder værktøjet en yderst effektiv arbejdsgang, da det kan integreres i branchestandard 3D-modelleringssoftware. Vores Virtual Acoustics-funktion sammenkobler yderst realistisk simuleret lyd med interaktive 3D-modeller.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018